Hafniyum elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları

Hafniyum elementi üzerinde hafniyumun simgesi, atom numarası ve atom ağırlığı.
Hafniyum elementi
Hafniyum, simgesi Hf, atom sayısı 72, atom ağırlığı 178,49 olan, gümüşümsü beyaz renkte, sünek ve az rastlanan metalik bir elementtir. Periyodik tabloda 4B grubunda (geçiş metalleri grubu) 6. periyotta bulunur. Dirk Coster, Georg von Hevesy tarafından 1923'de Danimarka'da keşfedilmiştir.

Hafniyum atomu ve elektronları
Hafniyum atomu elektron
kabuk modeli
Hafniyum elementi, zirkon veya badeleyit minerallerinden elde edilir. Nötron absorbe edebilme yeteneği olan hafniyum reaktör kontrol çubuklarında kullanılır. Hafniyum aynı zamanda vakum tüplerinde iz gazlarını temizleyen bir gaz alıcı olarak da kullanılır. Demir, titanyum, niyobyum ve diğer metallerle alaşım yapabilir. Hafniyum karbür 3890 °C erime noktası ile bilinen en yüksek erime noktasına sahip iki elementli bileşiktir.


HAFNİYUM ELEMENT ÖZELLİKLERİ
Özellik Değer
Simgesi:Hf
Atom Numarası:72
Grup:Geçiş metali
Kristal Yapısı:Heksagonal
Atomik Ağırlığı:178,49
Proton Sayısı:72
Nötron Sayısı:106
Elektron Sayısı:72
Enerji seviyesi (kabuk)
başına elektronlar:
2,8,18,32,10,2
Elektron konfigürasyonu
(dizilimi):
[Xe] 4f¹⁴ 5d² 6s²
Değerlik (valans):4
Erime Noktası:2227 °C
Kaynama Sıcaklığı:4602 °C
İyonlaşma enerjisi:642 (kJ/mol)
Elektron ilgisi:0 kJ/mol
Elektronegatiflik:1,3
Kovalent Yarıçap:1.44 Å
İyonik Yarıçap:.83 (+4) Å
Atomik Yarıçap:2.16 Å
Atomik Hacim:13.6 cm³/mol
1. İyonizasyon Potansiyeli:6.8251 V
2. İyonizasyon Potansiyeli:14.925 V
3. İyonizasyon Potansiyeli:23.32 V
Yarılanma ömrü:Kararlı
Bilinen izotopları:¹⁵³Hf, ¹⁵⁴Hf … ¹⁸⁸Hf
Kararlı izotopları:¹⁷⁶Hf, ¹⁷⁷Hf, ¹⁷⁸Hf, ¹⁷⁹Hf, ¹⁸⁰Hf
Radyoaktiflik:Hayır
Bozunma şekli:Bozunma yok
Oksidasyon Durumu:4
Yoğunluk @ 293 K:13.2 g/cm³
Özgül Isı:0.14 J/gK
Buharlaşma Isısı:575.0 kJ/mol
Füzyon Isısı:24.060 kJ/mol
Elektriksel İletkenlik:0.0312×10⁶/cm ohm
Termal İletkenlik:0.230 W/cmK
Elastisite modülü:139×10³ MPa
Isıl Genleşme Katsayısı:5.9×10⁻⁶ K⁻¹
Yer kabuğundaki bolluk:0.00033%
Deniz suyundaki bolluk:8×10⁻¹⁰%
İnsan vücudundaki miktarı:Yok
Manyetiklik:Paramanyetik
Sertlik:Mohs: 5,5
Kafes Parametresi:3.1947 Å
Kafes Parametresi:
Kafes Parametresi:5.0513 Å

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.