Neon elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Neon elementi üzerinde neonun simgesi, atom numarası ve atom ağırlığı.
Neon elementi
Neon, simgesi Ne, atom numarası 10, atom ağırlığı 20,18 olan renksiz, kokusuz, tatsız ve inert bir gaz elementtir. Periyodik tabloda 8A (soygazlar) grubunda 2. periyotta bulunur. Sir William Ramsey, M. W. Travers tarafından 1898'de İngiltere'de keşfedilmiştir.

Neon, Evrende dördüncü en bol ve Dünya atmosferinde de beşinci en bol (18.18 ppm) elementtir. Neon, sıvılaştırılmış atmosferik havadan oksijen ve azot üretmenin bir yan ürünü olarak elde edilir.

Neon atomu ve elektronları
Neon atomu elektron kabuk modeli
Ana kullanım alanı aydınlatma sektörüdür. İçine neon gazı doldurulmuş basınçlı bir tüpten elektrik akımı geçirildiğinde kırmızı ışık elde edilir. Bu özelliğiyle genellikle reklam tabelalarında kırmızı floresan lambalarda kullanılır. Neon ayrıca yüksek voltaj indikatörleri (göstergeleri) yapmak için de kullanılır. Helyum-neon lazerleri yapmak için de helyumla birleştirilir. Sıvı neon ise kriyojenik soğutucu olarak kullanılır.

Neon Element Özellikleri
Simgesi:Ne
Atom Numarası:10
Grup:Soy Gaz
Kristal Yapısı:Kübik merkezli yüzey
Atomik Ağırlığı:20,1797
Proton Sayısı:10
Nötron Sayısı:10
Elektron Sayısı:10
Enerji seviyesi (kabuk)
başına elektronlar:
2,8
Elektron konfigürasyonu
(dizilimi):
[He] 2s2 2p6
Değerlik (valans):0
Erime Noktası:-248.67 °C
Kaynama Sıcaklığı:-246.048 °C
İyonlaşma enerjisi:2080,6 (kJ/mol)
Elektron ilgisi:-29 (kJ/mol)
Elektronegatiflik:0
Kovalent Yarıçap:0.71 Å
İyonik Yarıçap:
Atomik Yarıçap:0.51 Å
Atomik Hacim:17.3 cm3/mol
1. İyonizasyon Potansiyeli:21.5645 V
2. İyonizasyon Potansiyeli:40.962 V
3. İyonizasyon Potansiyeli:63.45 V
Yarılanma ömrü:Kararlı
Bilinen izotopları:16Ne, 17Ne … 34Ne
Kararlı izotopları:20Ne, 21Ne, 22Ne
Radyoaktiflik:Hayır
Bozunma şekli:Bozunma yok
Oksidasyon Durumu:0
Yoğunluk @ 293 K:0.0008999 g/cm3
Özgül Isı:0.904 J/gK
Buharlaşma Isısı:1.7326 kJ/mol
Füzyon Isısı:0.3317 kJ/mol
Elektriksel İletkenlik:
Termal İletkenlik:0.000493 W/cmK
Elastisite modülü:
Isıl Genleşme Katsayısı:1900 10-6 K-1
Yer kabuğundaki bolluk:3×10-7%
Deniz suyundaki bolluk:1.2×10-8%
İnsan vücudundaki miktarı:Yok
Manyetiklik:Diyamanyetik
Sertlik:
Kafes Parametresi:
Kafes Parametresi:
Kafes Parametresi:
( 0 soru/yorum )