Osmiyum elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları

Osmiyum elementi üzerinde osmiyumun simgesi, atom numarası ve atom ağırlığı.
Osmiyum elementi
Osmiyum, simgesi Os, atom sayısı 76, atom ağırlığı 190,2 olan 3054 °C'de eriyen ve çok kırılgan olan metalik bir elementtir. Sert, ince, siyah toz veya sert, parlak, mavi-beyaz bir metal görünümündedir. Periyodik tabloda 8B grubunda (geçiş metalleri grubu) 6. periyotta bulunur. Smithson Tenant tarafından 1804'de İngiltere'de keşfedilmiştir.

Genellikle platin ile birlikte bulunur. Platin ve nikel cevherlerinin işlenmesi sırasına osmiyum geri kazanılarak elde edilir.

Osmiyum atomu ve elektronları
Osmiyum atomu elektron
kabuk modeli
Metalik osmiyum sert ve kırılgandır ve yapmak çok zordur. Bunun yerine osmiyum sert ve yüksek sıcaklık alaşımları ve basınç yatakları yapmak için kullanılır. Tükenmez kalem uçları ve topları, bazı alet milleri ve pivotları, ışık filamanları, fonograf iğneleri ve elektrik kontakları yapmak için yine osmiyum alaşımlarından yararlanılır. Kimya endüstrisinde bir katalizör olarak kullanılır. Ayrıca osmiyum tetroksit parmak izi tespitinde ve mikroskopta incelemek için doku boyamasında kullanılır.


OSMİYUM ELEMENT ÖZELLİKLERİ
Özellik Değer
Simgesi:Os
Atom Numarası:76
Grup:Geçiş metali
Kristal Yapısı:Heksagonal
Atomik Ağırlığı:190,23
Proton Sayısı:76
Nötron Sayısı:114
Elektron Sayısı:76
Enerji seviyesi (kabuk)
başına elektronlar:
2,8,18,32,14,2
Elektron konfigürasyonu
(dizilimi):
[Xe] 4f¹⁴ 5d⁶ 6s²
Değerlik (valans):0,3,4,6,8
Erime Noktası:3054 °C
Kaynama Sıcaklığı:5027 °C
İyonlaşma enerjisi:840 (kJ/mol)
Elektron ilgisi:110 (kJ/mol)
Elektronegatiflik:2,2
Kovalent Yarıçap:1.26 Å
İyonik Yarıçap:.63 (+4) Å
Atomik Yarıçap:1.92 Å
Atomik Hacim:08.49 cm³/mol
1. İyonizasyon Potansiyeli:8.7 V
2. İyonizasyon Potansiyeli:
3. İyonizasyon Potansiyeli:
Yarılanma ömrü:Kararlı
Bilinen izotopları:¹⁶²Os, ¹⁶³Os … ¹⁹⁶Os
Kararlı izotopları:¹⁸⁴Os, ¹⁸⁷Os, ¹⁸⁸Os, ¹⁸⁹Os, ¹⁹⁰Os, ¹⁹²Os
Radyoaktiflik:Hayır
Bozunma şekli:Bozunma yok
Oksidasyon Durumu:2,3,(4),6,8
Yoğunluk @ 293 K:22.40 g/cm³
Özgül Isı:0.13 J/gK
Buharlaşma Isısı:746.0 kJ/mol
Füzyon Isısı:31.80 kJ/mol
Elektriksel İletkenlik:0.109×10⁶/cm ohm
Termal İletkenlik:0.876 W/cmK
Elastisite modülü:550×10³ MPa
Isıl Genleşme Katsayısı:5.1×10⁻⁶ K⁻¹
Yer kabuğundaki bolluk:1.8×10⁻⁷%
Deniz suyundaki bolluk:Yok
İnsan vücudundaki miktarı:Yok
Manyetiklik:Paramanyetik
Sertlik:Mohs: 7
Kafes Parametresi:2.7354 Å
Kafes Parametresi:
Kafes Parametresi:4.3193 Å

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.