Nikel elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Nikel elementi üzerinde nikelin simgesi, atom numarası ve atom ağırlığı.
Nikel elementi
Nikel, simgesi Ni, atom sayısı 28, atom ağırlığı 58,69 ve yoğunluğu 8,9 olan sert ancak kolay işlenen, gümüşümsü beyaz renkte metalik bir elementtir. Periyodik tabloda 8B grubunda (geçiş metalleri grubu) 4. periyotta bulunur. Axel Cronstedt tarafından 1751'de İsveç'te keşfedilmiştir.

Nikel, başlıca pentlandit [(Ni,Fe)9S8] cevherinde bulunur. Metal olarak bu cevherin, sülfürle oksijenin değiştirildiği yüksek bir fırında ısıtılmasıyla elde edilir. Oksitler daha sonra nikel olmayan demir ile reaksiyona giren bir asit ile muamele edilir.

Nikel atomu ve elektronları
Nikel atomu elektron kabuk modeli
Korozyona dayanıklı olma özelliğiyle metal alaşımlarda ve elektro-kaplamalarda kullanılır. Zırh plakaları, para kasaları ve makine parçaları yapmak için çelik ile alaşım yapılır. Ayrıca nikel-kadmiyum pil ve bataryalarda, madeni paralarda, mıknatıslarda ve bir katalizör olarak bitkisel yağların hidrojenasyonunda kullanılır.

Nikel Element Özellikleri
Simgesi:Ni
Atom Numarası:28
Grup:Geçiş metali
Kristal Yapısı:Kübik merkezli yüzey
Atomik Ağırlığı:58,6934
Proton Sayısı:28
Nötron Sayısı:31
Elektron Sayısı:28
Enerji seviyesi (kabuk)
başına elektronlar:
2,8,16,2
Elektron konfigürasyonu
(dizilimi):
[Ar] 3d8 4s2
Değerlik (valans):0,1,2,3
Erime Noktası:1453 °C
Kaynama Sıcaklığı:2913 °C
İyonlaşma enerjisi:736,7 (kJ/mol)
Elektron ilgisi:111 (kJ/mol)
Elektronegatiflik:1,91
Kovalent Yarıçap:1.15 Å
İyonik Yarıçap:.69 (+2) Å
Atomik Yarıçap:1.62 Å
Atomik Hacim:06.59 cm3/mol
1. İyonizasyon Potansiyeli:7.6398 V
2. İyonizasyon Potansiyeli:18.168 V
3. İyonizasyon Potansiyeli:35.17 V
Yarılanma ömrü:Kararlı
Bilinen izotopları:48Ni, 49Ni … 78Ni
Kararlı izotopları:58Ni, 60Ni, 61Ni, 62Ni, 64Ni
Radyoaktiflik:Hayır
Bozunma şekli:Bozunma yok
Oksidasyon Durumu:(2),3
Yoğunluk @ 293 K:8.90 g/cm3
Özgül Isı:0.44 J/gK
Buharlaşma Isısı:370.40 kJ/mol
Füzyon Isısı:17.470 kJ/mol
Elektriksel İletkenlik:0.143 106/cm ohm
Termal İletkenlik:0.907 W/cmK
Elastisite modülü:208 103 MPa
Isıl Genleşme Katsayısı:13.4 10-6 K-1
Yer kabuğundaki bolluk:0.009%
Deniz suyundaki bolluk:2×10-7%
İnsan vücudundaki miktarı:0.00001%
Manyetiklik:Ferromanyetik
Sertlik:Mohs: 4
Kafes Parametresi:3.5239 Å
Kafes Parametresi:
Kafes Parametresi:
( 0 soru/yorum )