Magnezyum elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Magnezyum elementi üzerinde magnezyumun simgesi, atom numarası ve atom ağırlığı.
Magnezyum elementi
Magnezyum, simgesi Mg, atom sayısı 12, atom ağırlığı 24,32 yoğunluğu 1,7 olan gümüş parlaklığında, hafif ve yumuşak bir elementtir. Periyodik tabloda 2A (toprak alkali metalleri) grubunda 3. periyotta bulunur. Yer kabuğunda en bol yedinci, Evrende de en bol sekizinci metaldir. Sir Humphrey Davy tarafından 1808'de İngiltere'de keşfedilmiştir.

Magnezyum, dolomit ve karnalit minerallerinden elde edilebilir. Genellikle deniz suyunda bulunan erimiş magnezyum klorürün (MgCl2) elektrolizi ile elde edilir. Her bir deniz suyu milküpü (mi3) yaklaşık 5,5 milyar kg magnezyum içerir.

Magnezyum atomu ve elektronları
Magnezyum atomu elektron kabuk modeli
Uçaklar, füzeler, roketler ve diğer hafif metal gerektiren üretimler için alaşımlarda kullanılır. Alüminyum benzeri yapısal özelliklere sahiptir. Ancak, yanan benzin sıcaklıklarında yanıcı olduğu için yüksek sıcaklıklarda ve alevle teması gerektiren durumlarda kullanımları sınırlıdır.

Magnezyum yandığında çok parlak beyaz bir ışık saçar, bu özelliğiyle piroteknik, işaret fişekleri ve fotoğrafik flaş ampullerde kullanılır. Magnezyum oksit olarak bazı antiasitlerde, hidratlı magnezyum sülfat (epsom tuzu) olarak küçük cilt sıyrıklarını tedavi etmede, magnezyum karbonat olarak bazı boya ve mürekkep türlerinde ve magnezyum florür olarak da optik merceklerde parlama ve yansımaları önlemede ince bir film olarak kullanılır.

Magnezyum Element Özellikleri
Simgesi:Mg
Atom Numarası:12
Grup:Toprak Alkali Metal
Kristal Yapısı:Heksagonal
Atomik Ağırlığı:24,305
Proton Sayısı:12
Nötron Sayısı:12
Elektron Sayısı:12
Enerji seviyesi (kabuk)
başına elektronlar:
2,8,2
Elektron konfigürasyonu
(dizilimi):
[Ne] 3s2
Değerlik (valans):2
Erime Noktası:648.8 °C
Kaynama Sıcaklığı:1090 °C
İyonlaşma enerjisi:737,7 (kJ/mol)
Elektron ilgisi:-230 (kJ/mol)
Elektronegatiflik:1,31
Kovalent Yarıçap:1.36 Å
İyonik Yarıçap:.72 (+2) Å
Atomik Yarıçap:1.72 Å
Atomik Hacim:13.97 cm3/mol
1. İyonizasyon Potansiyeli:7.6462 V
2. İyonizasyon Potansiyeli:15.035 V
3. İyonizasyon Potansiyeli:80.143 V
Yarılanma ömrü:Kararlı
Bilinen izotopları:19Mg, 20Mg … 40Mg
Kararlı izotopları:24Mg, 25Mg, 26Mg
Radyoaktiflik:Hayır
Bozunma şekli:Bozunma yok
Oksidasyon Durumu:2
Yoğunluk @ 293 K:1.738 g/cm3
Özgül Isı:1.02 J/gK
Buharlaşma Isısı:127.40 kJ/mol
Füzyon Isısı:8.954 kJ/mol
Elektriksel İletkenlik:0.226 106/cm ohm
Termal İletkenlik:1.56 W/cmK
Elastisite modülü:44.4 103 MPa
Isıl Genleşme Katsayısı:24.8 10-6 K-1
Yer kabuğundaki bolluk:2.9%
Deniz suyundaki bolluk:0.13%
İnsan vücudundaki miktarı:0.027%
Manyetiklik:Paramanyetik
Sertlik:Mohs: 2,5
Kafes Parametresi:3.2095 Å
Kafes Parametresi:
Kafes Parametresi:5.2107 Å
( 0 soru/yorum )