Neptünyum elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları

Neptünyum elementi üzerinde neptünyumun simgesi, atom numarası ve atom ağırlığı.
Neptünyum elementi
Neptünyum, simgesi Np, atom numarası 93, atom ağırlığı 239 olan uranyumun yavaş nötronlarıyla bombardımanından elde edilen gümüşümsü renkte, nadir, radyoaktif bir elementtir. Periyodik tabloda 3B (geçiş metallerinin bir alt serisini oluşturan aktinitler grubunda) 7. periyotta bulunur. E. M. McMillan, P. H. Abelson tarafından 1940'da Amerika Birleşik Devletlerinde keşfedilmiştir.

Neptünyum atomu ve elektronları
Neptünyum atomu elektron
kabuk modeli
Neptünyumun en kararlı izotopu olan ²³⁷Neptünyum, yaklaşık 2.144.000 yıllık bir yarı ömre sahiptir. Alfa bozunmasıyla ²³³Protaktinyuma dönüşür. Nükleer reaktörlerde plütonyum üretiminin bir yan ürünü olarak da gram miktarlarda üretilen ²³⁷Neptünyum, nötron detektörlerinde kullanılır. Bunun haricinde önemli ticari uygulamalara ve kullanım alanlarına sahip değildir.


NEPTÜNYUM ELEMENT ÖZELLİKLERİ
Özellik Değer
Simgesi:Np
Atom Numarası:93
Grup:Nadir element
Kristal Yapısı:Ortorombik
Atomik Ağırlığı:(237,0482)
Proton Sayısı:93
Nötron Sayısı:144
Elektron Sayısı:93
Enerji seviyesi (kabuk)
başına elektronlar:
2,8,18,32,22,9,2
Elektron konfigürasyonu
(dizilimi):
[Rn] 5f⁴ 6d¹ 7s²
Değerlik (valans):3,4,5,6
Erime Noktası:640 °C
Kaynama Sıcaklığı:3902 °C
İyonlaşma enerjisi:597 (kJ/mol)
Elektron ilgisi:
Elektronegatiflik:1,36
Kovalent Yarıçap:
İyonik Yarıçap:
Atomik Yarıçap:
Atomik Hacim:11.62 cm³/mol
1. İyonizasyon Potansiyeli:6.2657 V
2. İyonizasyon Potansiyeli:
3. İyonizasyon Potansiyeli:
Yarılanma ömrü:2.145484525622×10⁶ yıl
Bilinen izotopları:²²⁵Np, ²²⁶Np … ²⁴⁴Np
Kararlı izotopları:Yok
Radyoaktiflik:Evet ☢
Bozunma şekli:Alfa emisyonu
Oksidasyon Durumu:6,(5),4,3
Yoğunluk @ 293 K:20.45 g/cm³
Özgül Isı:0.12 J/gK
Buharlaşma Isısı:335 kJ/mol
Füzyon Isısı:5.190 kJ/mol
Elektriksel İletkenlik:0.00822×10⁶/cm ohm
Termal İletkenlik:0.063 W/cmK
Elastisite modülü:900×10³ MPa
Isıl Genleşme Katsayısı:28×10⁻⁶ K⁻¹
Yer kabuğundaki bolluk:0
Deniz suyundaki bolluk:0
İnsan vücudundaki miktarı:0
Manyetiklik:Yok
Sertlik:
Kafes Parametresi:6.663 Å
Kafes Parametresi:4.723 Å
Kafes Parametresi:4.887 Å

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.