Polonyum elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları

Polonyum elementi üzerinde polonyumun simgesi, atom numarası ve atom ağırlığı.
Polonyum elementi
Polonyum, simgesi Po, atom sayısı 84, atom ağırlığı 209, yarılanma ömrü 102 yıl olan, ilk radyoaktif elementtir. Periyodik tabloda 6A grubunda (oksijen grubu) 6. periyotta bulunur. Gümüşümsü gri renkte son derece radyoaktif nadir bir metaldir. Çok güçlü alfa parçacıkları yayar. Pierre ve Marie Curie tarafından 1898'de Fransa'da keşfedilmiştir.

Polonyum atomu elektron kabuk modeli
Polonyum atomu elektron
kabuk modeli
Doğada çok az miktarda peşblend (uraninit, UO₂) mineralinde bulunur. Yapay olarak bizmutun nötronlarla bombardımanı sonucu elde edilir. Polonyumun en kararlı izotopu olan ²⁰⁹Polonyum, 102 yıllık bir yarı ömre sahiptir ve alfa bozunmasıyla ²⁰⁵Kurşuna dönüşür.

Sigara kağıdı, tel ve metal sac plaka vb.nin işlenmesinden kaynaklanan statik elektriği ortadan kaldıran anti-statik endüstriyel ekipmanlarda kullanılır. Tek 1 gram ²¹⁰Polonyum, 140 Watt ısı enerjisi oluşturur ve bu özelliğiyle de uzay araçları için termoelektrik güç sağlayan hafif bir ısı kaynağı olarak kabul edilir.


POLONYUM ELEMENTİ ÖZELLİKLERİ
Özellik Değer
Simgesi:Po
Atom Numarası:84
Grup:Metal
Kristal Yapısı:Monoklinik
Atomik Ağırlığı:(208,9824)
Proton Sayısı:84
Nötron Sayısı:125
Elektron Sayısı:84
Enerji seviyesi (kabuk)
başına elektronlar:
2,8,18,32,18,6
Elektron konfigürasyonu
(dizilimi):
[Xe] 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6s² 6p⁴
Değerlik (valans):-2,0,2,4,6
Erime Noktası:254 °C
Kaynama Sıcaklığı:962 °C
İyonlaşma enerjisi:812 (kJ/mol)
Elektron ilgisi:180 (kJ/mol)
Elektronegatiflik:2
Kovalent Yarıçap:1.46 Å
İyonik Yarıçap:
Atomik Yarıçap:1.53 Å
Atomik Hacim:22.23 cm³/mol
1. İyonizasyon Potansiyeli:8.4167 V
2. İyonizasyon Potansiyeli:
3. İyonizasyon Potansiyeli:
Yarılanma ömrü:102.1055301877 yıl
Bilinen izotopları:¹⁸⁸Po, ¹⁸⁹Po … ²²⁰Po
Kararlı izotopları:Yok
Radyoaktiflik:Evet ☢
Bozunma şekli:Alfa emisyonu
Oksidasyon Durumu:(4),2
Yoğunluk @ 293 K:9.4 g/cm³
Özgül Isı:0.12 J/gK
Buharlaşma Isısı:100 kJ/mol
Füzyon Isısı:13 kJ/mol
Elektriksel İletkenlik:0.0219×10⁶/cm ohm
Termal İletkenlik:0.20 W/cmK
Elastisite modülü:26×10³ MPa
Isıl Genleşme Katsayısı:23×10⁻⁶ K⁻¹
Yer kabuğundaki bolluk:Yok
Deniz suyundaki bolluk:2×10⁻¹⁸%
İnsan vücudundaki miktarı:0
Manyetiklik:Yok
Sertlik:
Kafes Parametresi:3.345 Å
Kafes Parametresi:
Kafes Parametresi:

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.