Praseodim elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları

Güncellenme: Soru/Yorum: 2
Praseodim elementi üzerinde praseodimin simgesi, atom numarası ve atom ağırlığı.
Praseodim elementi
Praseodim simgesi Pr, atom sayısı 59, atom ağırlığı 140,92 olan, gümüşümsü beyaz renkte, orta yumuşaklıkta, dövülebilir, sünek bir metalik elementtir. Periyodik tabloda 3B (geçiş metallerinin bir alt serisini oluşturan lantanitler) grubunda 6. periyotta bulunur. C. F. Aver von Welsbach tarafından 1885'te Avusturya'da keşfedilmiştir. Neodimyum ile aynı tuzlardan elde edilir: Monazit kumdan yapılmış halojen tuzlarının elektrolizinden üretilir.

Praseodim atomu elektron kabuk modeli
Praseodim atomu elektron kabuk modeli
Praseodim, uçak motorlarında kullanılan yüksek mukavemetli metalleri oluşturan alaşımlarda magnezyumla birlikte kullanılır. Çakmak taşı yapımında kullanılan mish metalin % 5'ini oluşturur. Cam üflemede sanatçılarının ve kaynakçıların maruz kaldıkları ışığı filtrelemede kullanılan gözlüklerdeki sarı camı yapmak için neodimyum ile birlikte kullanılır. Güçlü aydınlatma sağlayan karbon ark ışıklarının çekirdeklerini yine praseodim oluşturur. Fiber optik kablolara sinyal yükseltici olarak kullanılan elektriksel katkılama maddesi olarak eklenir.

Praseodim Element Özellikleri
Simgesi:Pr
Atom Numarası:59
Grup:Nadir element
Kristal Yapısı:Heksagonal
Atomik Ağırlığı:140,90765
Proton Sayısı:59
Nötron Sayısı:82
Elektron Sayısı:59
Enerji seviyesi (kabuk)
başına elektronlar:
2,8,18,21,8,2
Elektron konfigürasyonu
(dizilimi):
[Xe] 4f3 6s2
Değerlik (valans):3
Erime Noktası:931 °C
Kaynama Sıcaklığı:3520 °C
İyonlaşma enerjisi:523 (kJ/mol)
Elektron ilgisi:50 (kJ/mol)
Elektronegatiflik:1,13
Kovalent Yarıçap:1.65 Å
İyonik Yarıçap:1.13 (+3) Å
Atomik Yarıçap:2.67 Å
Atomik Hacim:20.8 cm3/mol
1. İyonizasyon Potansiyeli:5.464 V
2. İyonizasyon Potansiyeli:10.551 V
3. İyonizasyon Potansiyeli:21.62 V
Yarılanma ömrü:Kararlı
Bilinen izotopları:121Pr, 122Pr … 159Pr
Kararlı izotopları:141Pr
Radyoaktiflik:Hayır
Bozunma şekli:Bozunma yok
Oksidasyon Durumu:(3,4)
Yoğunluk @ 293 K:6.77 g/cm3
Özgül Isı:0.19 J/gK
Buharlaşma Isısı:296.80 kJ/mol
Füzyon Isısı:6.890 kJ/mol
Elektriksel İletkenlik:0.0148 106/cm ohm
Termal İletkenlik:0.125 W/cmK
Elastisite modülü:50 103 MPa
Isıl Genleşme Katsayısı:5.4 10-6 K-1
Yer kabuğundaki bolluk:0.00086%
Deniz suyundaki bolluk:6×10-11%
İnsan vücudundaki miktarı:Yok
Manyetiklik:Paramanyetik
Sertlik:Mohs: 1,41
Kafes Parametresi:3.6726 Å
Kafes Parametresi:
Kafes Parametresi:11.8358 Å
( 2 soru/yorum )

Soru ve Yorumlar: 2


Anonim:
Değerliği 5 olmasın?
2/2/23 15:43
Mustafa:
Veriler "csun.edu/science" bünyesinde oluşturulmuş tablolara dayanır. Ayrıca hızlı bir araştırmayla diğer bazı yabancı kaynaklardan elde ettiğimiz praseodim değerlik verileri ve kaynaklar sırasıyla şu şekildedir.

3
3-3,2
4
4
maksimum 4

https://www.netexplanations.com/praseodymium/#:~:text=Valency%20:valency%20of%20praseodymium%20is%203
https://hal.science/jpa-00212437#:~:text=The%20Pr%20valency,%20in%20the%20range
https://www.nature.com/articles/165202b0#:~:text=that%20praseodymium%20possesses%20a%20maximum%20valency%20of%204
https://periodictable.com/Elements/059/data.html#:~:text=Valence
https://www.schoolmykids.com/learn/periodic-table/pr-praseodymium#:~:text=Valence%20(Valency)
2/2/23 22:42