İtriyum elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
İtriyum elementi üzerinde itriyumun simgesi, atom numarası ve atom ağırlığı.
İtriyum elementi
İtriyum, simgesi Y, atom sayısı 39, atom ağırlığı 88,90 yoğunluğu 4,47 olan 1520 °C'de eriyen, sünek, gümüşümsü gri renkte ve oldukça reaktif olan metalik bir elementtir. Periyodik tabloda 3B grubunda (geçiş metalleri grubu) 5. periyotta bulunur. Johann Gadolin tarafından 1789'da Finlandiya'da keşfedilmiştir. Monazit, ksenotim ve itriya gibi minerallerde bulunur.

İtriyum atomu ve elektronları
İtriyum atomu elektron kabuk modeli
Metalik itriyum yaygın olarak kullanılmamasına rağmen, bir çok bileşiği kullanılır. İtriyum oksit ve itriyum ortovanadat renkli televizyonlar için kırmızı fosfor yapmak için evropiyum ile birlikte kullanılır. Mikrodalga iletişim ekipmanlarında ve radarlarda mikrodalga filtreler olarak itriyum oksit ve demir oksitten yapılmış garnet kristalleri kullanılır. Ayrıca itriyum ve alüminyumdan yapılmış garnet kristalleri de taklit elmas olarak takılarda kullanılır.

İtriyum Element Özellikleri
Simgesi:Y
Atom Numarası:39
Grup:Geçiş metali
Kristal Yapısı:Heksagonal
Atomik Ağırlığı:88,90585
Proton Sayısı:39
Nötron Sayısı:50
Elektron Sayısı:39
Enerji seviyesi (kabuk)
başına elektronlar:
2,8,18,9,2
Elektron konfigürasyonu
(dizilimi):
[Kr] 4d1 5s2
Değerlik (valans):3
Erime Noktası:1522 °C ±8 °C
Kaynama Sıcaklığı:3338 °C
İyonlaşma enerjisi:616 (kJ/mol)
Elektron ilgisi:0 (kJ/mol)
Elektronegatiflik:1,22
Kovalent Yarıçap:1.62 Å
İyonik Yarıçap:1.02 (+3) Å
Atomik Yarıçap:2.27 Å
Atomik Hacim:19.8 cm3/mol
1. İyonizasyon Potansiyeli:6.217 V
2. İyonizasyon Potansiyeli:12.24 V
3. İyonizasyon Potansiyeli:20.52 V
Yarılanma ömrü:Kararlı
Bilinen izotopları:76Y, 77Y … 108Y
Kararlı izotopları:89Y
Radyoaktiflik:Hayır
Bozunma şekli:Bozunma yok
Oksidasyon Durumu:3
Yoğunluk @ 293 K:4.47 g/cm3
Özgül Isı:0.30 J/gK
Buharlaşma Isısı:363.0 kJ/mol
Füzyon Isısı:11.40 kJ/mol
Elektriksel İletkenlik:0.0166 106/cm ohm
Termal İletkenlik:0.172 W/cmK
Elastisite modülü:64.4 103 MPa
Isıl Genleşme Katsayısı:11.3 10-6 K-1
Yer kabuğundaki bolluk:0.0029%
Deniz suyundaki bolluk:1.3×10-9%
İnsan vücudundaki miktarı:Yok
Manyetiklik:Paramanyetik
Sertlik:Brinell: 588 MPa
Kafes Parametresi:3.6475 Å
Kafes Parametresi:
Kafes Parametresi:5.7308 Å
( 0 soru/yorum )