Lantan elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Lantan elementi üzerinde lantanın simgesi, atom numarası ve atom ağırlığı.
Lantan elementi
Lantan, simgesi La, atom sayısı 57, atom ağırlığı 138,9 yoğunluğu 6,7 olan, yumuşak, dövülebilir, sünek, gümüşümsü gri renkte metalik bir elementtir. Periyodik tabloda 3B grubunda (geçiş metalleri grubu) 6. periyotta bulunur. Carl Mosander tarafından 1839'de İsveç'te keşfedilmiştir.

Lantan, monazit ve bastnazit minerallerinde diğer nadir elementlerle birlikte bulunur. Genellikle monazit kumdan iyon değiştirme işlemi ile elde edilir ve monazit kum yaklaşık % 25 lantan içerir.

Lantan atomu ve elektronları
Lantan atomu elektron kabuk modeli
Lantan, yüksek yoğunluklu karbon ark ışıklarının elektrotlarında kullanılır. Ayrıca üstün nitelikli evropiyum metali üretiminde de lantandan yararlanılır. Cama ışığı kırma özelliği kazandırdığı için pahalı kamera merceklerinde ve özel gözlüklerde kullanılır. Lantan ayrıca, çakmak taşı yapmak için kullanılan Misch metalinin yaklaşık % 25'ini oluşturur.

Lantan Element Özellikleri
Simgesi:La
Atom Numarası:57
Grup:Geçiş metali
Kristal Yapısı:Heksagonal
Atomik Ağırlığı:138,9055
Proton Sayısı:57
Nötron Sayısı:82
Elektron Sayısı:57
Enerji seviyesi (kabuk)
başına elektronlar:
2,8,18,18,9,2
Elektron konfigürasyonu
(dizilimi):
[Xe] 5d1 6s2
Değerlik (valans):3
Erime Noktası:918 °C
Kaynama Sıcaklığı:3464 °C
İyonlaşma enerjisi:538,1 (kJ/mol)
Elektron ilgisi:50 (kJ/mol)
Elektronegatiflik:1,1
Kovalent Yarıçap:1.69 Å
İyonik Yarıçap:1.16 (+3) Å
Atomik Yarıçap:2.74 Å
Atomik Hacim:20.73 cm3/mol
1. İyonizasyon Potansiyeli:5.5770 V
2. İyonizasyon Potansiyeli:11.059 V
3. İyonizasyon Potansiyeli:19.174 V
Yarılanma ömrü:Kararlı
Bilinen izotopları:117La, 118La … 155La
Kararlı izotopları:139La
Radyoaktiflik:Hayır
Bozunma şekli:Bozunma yok
Oksidasyon Durumu:3
Yoğunluk @ 293 K:6.7 g/cm3
Özgül Isı:0.19 J/gK
Buharlaşma Isısı:414.0 kJ/mol
Füzyon Isısı:6.20 kJ/mol
Elektriksel İletkenlik:0.0126 106/cm ohm
Termal İletkenlik:0.135 W/cmK
Elastisite modülü:50 103 MPa
Isıl Genleşme Katsayısı:5.2 10-6 K-1
Yer kabuğundaki bolluk:0.0034%
Deniz suyundaki bolluk:3.4×10-10%
İnsan vücudundaki miktarı:Yok
Manyetiklik:Paramanyetik
Sertlik:Mohs: 2,5
Kafes Parametresi:3.770 Å
Kafes Parametresi:
Kafes Parametresi:12.159 Å
( 0 soru/yorum )