Paladyum elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Paladyum elementi üzerinde paladyumun simgesi, atom numarası ve atom ağırlığı.
Paladyum elementi
Paladyum, simgesi Pd, atom sayısı 46, atom ağırlığı 106,4 yoğunluğu 12,02 olan, 1552 °C derecede eriyen, yumuşak, dövülebilir, sünek, gümüşümsü beyaz renkte, metalik bir elementtir. Periyodik tabloda 8B grubunda (geçiş metalleri grubu) 5. periyotta bulunur. William Wollaston tarafından 1803'de İngiltere'de keşfedilmiştir.

Paladyum nadir bir element olmasına rağmen, platin, nikel, bakır, cıva, gümüş ve altın tortuları ile birlikte meydana gelir ve bu cevherlerin rafinasyonunun bir yan ürünü olarak elde edilir.

Paladyum atomu ve elektronları
Paladyum atomu elektron kabuk modeli
Cerrahi aletlerde, diş dolgu ve kuronlarında, elektrik kontaklarında ve yaylarda kullanılır. Saf metal olarak, analog kol saatleri için zemberek yapımında kullanılır. Paladyum alaşımları kuyumculukta da kullanılır. Altın ile alaşımı beyaz altın olarak da bilinen kıymetli bir alaşımı meydana getirir. Gaz emebilme özelliğiyle çeşitli gaz giderme işlemlerinde ve gaz dedektörlerinde kullanılan paladyum ayrıca katalizör olarak da kullanılır.

Paladyum Element Özellikleri
Simgesi:Pd
Atom Numarası:46
Grup:Geçiş metali
Kristal Yapısı:Kübik merkezli yüzey
Atomik Ağırlığı:106,42
Proton Sayısı:46
Nötron Sayısı:60
Elektron Sayısı:46
Enerji seviyesi (kabuk)
başına elektronlar:
2,8,18,18
Elektron konfigürasyonu
(dizilimi):
[Kr] 4d10
Değerlik (valans):2,3,4
Erime Noktası:1552 °C
Kaynama Sıcaklığı:2940 °C
İyonlaşma enerjisi:805 (kJ/mol)
Elektron ilgisi:60 (kJ/mol)
Elektronegatiflik:2,2
Kovalent Yarıçap:1.28 Å
İyonik Yarıçap:.64 (+2) Å
Atomik Yarıçap:1.79 Å
Atomik Hacim:08.9 cm3/mol
1. İyonizasyon Potansiyeli:8.3369 V
2. İyonizasyon Potansiyeli:19.63 V
3. İyonizasyon Potansiyeli:32.93 V
Yarılanma ömrü:Kararlı
Bilinen izotopları:91Pd, 92Pd … 124Pd
Kararlı izotopları:102Pd, 104Pd, 105Pd, 106Pd, 108Pd, 110Pd
Radyoaktiflik:Hayır
Bozunma şekli:Bozunma yok
Oksidasyon Durumu:(2),4
Yoğunluk @ 293 K:12.02 g/cm3
Özgül Isı:0.24 J/gK
Buharlaşma Isısı:357.0 kJ/mol
Füzyon Isısı:17.60 kJ/mol
Elektriksel İletkenlik:0.0950 106/cm ohm
Termal İletkenlik:0.718 W/cmK
Elastisite modülü:127 103 MPa
Isıl Genleşme Katsayısı:11.8 10-6 K-1
Yer kabuğundaki bolluk:6.3×10-7%
Deniz suyundaki bolluk:Yok
İnsan vücudundaki miktarı:Yok
Manyetiklik:Paramanyetik
Sertlik:Mohs: 4,75
Kafes Parametresi:3.8908 Å
Kafes Parametresi:
Kafes Parametresi:
( 0 soru/yorum )