Küriyum elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Küriyum elementi üzerinde küriyumun simgesi, atom numarası ve atom ağırlığı.
Küriyum elementi
Küriyum simgesi Cm, atom numarası 96, atom ağırlığı 247 olan, yapay olarak üretilen, gümüşümsü renkte, dövülebilir yapıda, radyoaktif bir elementtir. Periyodik tabloda 3B (geçiş metallerinin bir alt serisini oluşturan aktinitler grubunda) 7. periyotta bulunur. G. T. Seaborg, R. A. James, A. Ghiorso tarafından 1944'de Amerika Birleşik Devletlerinde keşfedilmiştir.

Küriyum atomu ve elektronları
Küriyum atomu elektron kabuk modeli
Plütonyumun helyum iyonları ile bombardımanından elde edilir. Radyoaktifliği nedeniyle karanlıkta parlar. Öncelikli olarak temel bilimsel araştırmalar için kullanılan küriyum, önemli ticari kullanım alanlarına ve uygulamalara sahip değildir. Ancak gelecekte radyoizotop termoelektrik jeneratörlerinde kullanılabileceği düşünülmektedir.

Küriyum Element Özellikleri
Simgesi:Cm
Atom Numarası:96
Grup:Nadir element
Kristal Yapısı:Heksagonal
Atomik Ağırlığı:(247,0703)
Proton Sayısı:96
Nötron Sayısı:151
Elektron Sayısı:96
Enerji seviyesi (kabuk)
başına elektronlar:
2,8,18,32,25,9,2
Elektron konfigürasyonu
(dizilimi):
[Rn] 5f7 6d1 7s2
Değerlik (valans):3,4
Erime Noktası:1340 °C
Kaynama Sıcaklığı:3110 °C
İyonlaşma enerjisi:581 (kJ/mol)
Elektron ilgisi:
Elektronegatiflik:1,3
Kovalent Yarıçap:
İyonik Yarıçap:
Atomik Yarıçap:
Atomik Hacim:18.28 cm3/mol
1. İyonizasyon Potansiyeli:6.02 V
2. İyonizasyon Potansiyeli:
3. İyonizasyon Potansiyeli:
Yarılanma ömrü:1.560121765601×107 yıl
Bilinen izotopları:233Cm, 234Cm … 252Cm
Kararlı izotopları:Yok
Radyoaktiflik:Evet ☢
Bozunma şekli:Alfa emisyonu
Oksidasyon Durumu:(3),4
Yoğunluk @ 293 K:13.5 g/cm3
Özgül Isı:
Buharlaşma Isısı:
Füzyon Isısı:15.0 kJ/mol
Elektriksel İletkenlik:
Termal İletkenlik:0.1 W/cmK
Elastisite modülü:
Isıl Genleşme Katsayısı:
Yer kabuğundaki bolluk:0
Deniz suyundaki bolluk:0
İnsan vücudundaki miktarı:0
Manyetiklik:Yok
Sertlik:
Kafes Parametresi:
Kafes Parametresi:
Kafes Parametresi:
( 0 soru/yorum )