Ksenon (xenon) elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları

Ksenon (Xenon) elementi üzerinde ksenonun simgesi, atom numarası ve atom ağırlığı.
Ksenon (xenon) elementi
Ksenon diğer bir adıyla xenon, simgesi Xe, atom numarası 54, atom ağırlığı 131,29 olan, renksiz, kokusuz ve ağır bir gaz elementtir. Periyodik tabloda 8A (soygazlar) grubunda 5. periyotta bulunur. Sir William Ramsay, M. W. Travers tarafından 1898'de İngiltere'de keşfedilmiştir. Havada 20.000.000/1 oranında bulunan ksenon, küçük miktarlarda sıvılaştırılmış havadan elde edilir.

Ksenon (xenon) atomu ve elektronları
Ksenon atomu elektron modeli
Ksenonun elektriksel uyarımı parlak ve mavimsi-beyaz renkli bir ışık patlamasına neden olur. Bu özelliğiyle flaş, far ve diğer güçlü lambalarda kullanılır. Ksenon lambalardan yayılan bu güçlü ışık, bakterileri öldürmek ve yakut lazerlere güç vermek için de kullanılır. Ksenon kabarcık odaları (parçacık algılayıcı) ve modern nükleer güç reaktörlerinde de kullanılır. Ayrıca yüksek atom ağırlığından dolayı, ksenon iyonları, "Deep Space 1" adlı uzay aracının deneysel iyon motorunda da yakıt olarak kullanılmıştır.

KSENON ELEMENT ÖZELLİKLERİ
Özellik Değer
Simgesi:Xe
Atom Numarası:54
Grup:Soy Gaz
Kristal Yapısı:Kübik merkezli yüzey
Atomik Ağırlığı:131,29
Proton Sayısı:54
Nötron Sayısı:77
Elektron Sayısı:54
Enerji seviyesi (kabuk)
başına elektronlar:
2,8,18,18,8
Elektron konfigürasyonu
(dizilimi):
[Kr] 4d¹⁰ 5s² 5p⁶
Değerlik (valans):0
Erime Noktası:-111.9 °C
Kaynama Sıcaklığı:-107.1 °C
İyonlaşma enerjisi:1170,4 (kJ/mol)
Elektron ilgisi:-41 (kJ/mol)
Elektronegatiflik:0
Kovalent Yarıçap:1.31 Å
İyonik Yarıçap:
Atomik Yarıçap:1.24 Å
Atomik Hacim:37.3 cm³/mol
1. İyonizasyon Potansiyeli:12.1299 V
2. İyonizasyon Potansiyeli:21.21 V
3. İyonizasyon Potansiyeli:32.10 V
Yarılanma ömrü:Kararlı
Bilinen izotopları:¹¹⁰Xe, ¹¹¹Xe … ¹⁴⁷Xe
Kararlı izotopları:¹²⁴Xe, ¹²⁶Xe, ¹²⁸Xe, ¹²⁹Xe, ¹³⁰Xe, ¹³¹Xe, ¹³²Xe, ¹³⁴Xe, ¹³⁶Xe
Radyoaktiflik:Hayır
Bozunma şekli:Bozunma yok
Oksidasyon Durumu:0
Yoğunluk @ 293 K:0.00588 g/cm³
Özgül Isı:0.158 J/gK
Buharlaşma Isısı:12.636 kJ/mol
Füzyon Isısı:2.297 kJ/mol
Elektriksel İletkenlik:
Termal İletkenlik:0.0000569 W/cmK
Elastisite modülü:
Isıl Genleşme Katsayısı:253×10⁻⁶ K⁻¹
Yer kabuğundaki bolluk:2×10⁻⁹%
Deniz suyundaki bolluk:5×10⁻¹⁰%
İnsan vücudundaki miktarı:Yok
Manyetiklik:Diyamanyetik
Sertlik:
Kafes Parametresi:
Kafes Parametresi:
Kafes Parametresi:

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.