Kadmiyum elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Kadmiyum elementi üzerinde kadmiyumun simgesi, atom numarası ve atom ağırlığı.
Kadmiyum elementi
Kadmiyum, simgesi Cd, atom sayısı 48, atom ağırlığı 112,41 yoğunluğu 8,65 ve erime noktası 320,9 °C olan yumuşak, dövülebilir ve gümüşümsü beyaz renkte metalik bir elementtir. Periyodik tabloda 2B grubunda (geçiş metalleri grubu) 5. periyotta bulunur. Fredrich Stromeyer tarafından 1817'de Almanya'da keşfedilmiştir.

Sadece grenokit minerali önemli miktarlarda kadmiyum içerir, fakat ticari kaygılar nedeniyle yeterince yaygın değildir. Bunun yerine çinko madenciliğinden ve rafinasyonundan bir yan ürün olarak elde edilir.

Kadmiyum da çinko gibi diğer metalleri korozyona karşı korumak için diğer malzemelere elektro-kaplama yapılabilir. Şarj edilebilir nikel-kadmiyum bataryalarda, lehim üretiminde ve çeşitli alaşımlarda kullanılır. Kadmiyum alaşımları yorulmaya karşı oldukça dirençli olan düşük sürtünmeli yataklar yapmak için de kullanılır.

Kadmiyum atomu ve elektronları
Kadmiyum atomu elektron kabuk modeli
Kadmiyum bileşikleri çok çeşitli boya pigmentlerinde ve yoğun renklerde yer alır: Kadmiyum sülfit bir sarı boya pigmentidir ve diğer diğer birkaç bileşiği de renkli televizyonlarda mavi ve yeşil fosforlarda kullanılır.

Ayrıca kadmiyum, nötronları kolayca soğurma özelliğiyle nükleer reaktörler için kontrol çubukları yapmak için de kullanılır. Ancak kadmiyum zehirli bir metaldir, kaynayan kadmiyum, sarı renkli ve zehirli bir buhar çıkarır. Bu nedenle kullanımı biraz sınırlıdır.

Kadmiyum Element Özellikleri
Simgesi:Cd
Atom Numarası:48
Grup:Metal
Kristal Yapısı:Heksagonal
Atomik Ağırlığı:112,411
Proton Sayısı:48
Nötron Sayısı:64
Elektron Sayısı:48
Enerji seviyesi (kabuk)
başına elektronlar:
2,8,18,18,2
Elektron konfigürasyonu
(dizilimi):
[Kr] 4d10 5s2
Değerlik (valans):2
Erime Noktası:320.9 °C
Kaynama Sıcaklığı:765 °C
İyonlaşma enerjisi:867,7 (kJ/mol)
Elektron ilgisi:0 kJ/mol
Elektronegatiflik:1,69
Kovalent Yarıçap:1.48 Å
İyonik Yarıçap:.95 (+2) Å
Atomik Yarıçap:1.71 Å
Atomik Hacim:13.1 cm3/mol
1. İyonizasyon Potansiyeli:8.9937 V
2. İyonizasyon Potansiyeli:16.908 V
3. İyonizasyon Potansiyeli:37.48 V
Yarılanma ömrü:Kararlı
Bilinen izotopları:95Cd, 96Cd … 132Cd
Kararlı izotopları:106Cd, 108Cd, 110Cd, 111Cd, 112Cd, 114Cd
Radyoaktiflik:Hayır
Bozunma şekli:Bozunma yok
Oksidasyon Durumu:2
Yoğunluk @ 293 K:8.65 g/cm3
Özgül Isı:0.23 J/gK
Buharlaşma Isısı:99.570 kJ/mol
Füzyon Isısı:6.192 kJ/mol
Elektriksel İletkenlik:0.138 106/cm ohm
Termal İletkenlik:0.968 W/cmK
Elastisite modülü:62 103 MPa
Isıl Genleşme Katsayısı:30.8 10-6 K-1
Yer kabuğundaki bolluk:0.000015%
Deniz suyundaki bolluk:5×10-9%
İnsan vücudundaki miktarı:0.00007%
Manyetiklik:Diyamanyetik
Sertlik:Mohs: 2
Kafes Parametresi:2.9789 Å
Kafes Parametresi:
Kafes Parametresi:5.6169 Å
( 0 soru/yorum )