Kripton elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Kripton elementi üzerinde kriptonun simgesi, atom numarası ve atom ağırlığı.
Kripton elementi
Kripton, simgesi Kr, atom numarası 36, atom ağırlığı 83,80 olan, renksiz, kokusuz ve tatsız, oda sıcaklığında gaz halinde bulunan bir elementtir. Periyodik tabloda 8A (soygazlar) grubunda 4. periyotta bulunur. Sir William Ramsey, M. W. Travers tarafından 1898'de Büyük Britanya'da keşfedilmiştir. Atmosferde 1.000.000/1 oranında bulunan kripton, sıvılaştırılmış havadan elde edilir.

Kripton atomu ve elektronları
Kripton atomu elektron kabuk modeli
Kripton genellikle aydınlatma ürünlerinde kullanılır. Yüksek hızlı fotoğrafçılıkta kullanılan bazı fotoğrafik flaşlarda kullanılır. Akkor ampullerde inert dolgu gazı olarak kullanılır. Flüoresan lambalarda argonla karıştırılır. Hava alanı pistlerini gösteren yanıp sönen stroboskopik ışıklarda kullanılır. İçine kripton gazı doldurulmuş bir tüpten elektrik akımı geçirildiğinde mavimsi beyaz bir ışık elde edilir.

Kripton Element Özellikleri
Simgesi:Kr
Atom Numarası:36
Grup:Soy Gaz
Kristal Yapısı:Kübik merkezli yüzey
Atomik Ağırlığı:83,8
Proton Sayısı:36
Nötron Sayısı:48
Elektron Sayısı:36
Enerji seviyesi (kabuk)
başına elektronlar:
2,8,18,8
Elektron konfigürasyonu
(dizilimi):
[Ar] 3d10 4s2 4p6
Değerlik (valans):0
Erime Noktası:-156.6 °C
Kaynama Sıcaklığı:-152.3 °C
İyonlaşma enerjisi:1350,7 (kJ/mol)
Elektron ilgisi:-39 (kJ/mol)
Elektronegatiflik:0
Kovalent Yarıçap:1.12 Å
İyonik Yarıçap:
Atomik Yarıçap:1.03 Å
Atomik Hacim:38.9 cm3/mol
1. İyonizasyon Potansiyeli:13.9996 V
2. İyonizasyon Potansiyeli:24.359 V
3. İyonizasyon Potansiyeli:36.95 V
Yarılanma ömrü:Kararlı
Bilinen izotopları:69Kr, 70Kr … 100Kr
Kararlı izotopları:78Kr, 80Kr, 82Kr, 83Kr, 84Kr, 87Kr
Radyoaktiflik:Hayır
Bozunma şekli:Bozunma yok
Oksidasyon Durumu:0
Yoğunluk @ 293 K:0.003708 g/cm3
Özgül Isı:0.248 J/gK
Buharlaşma Isısı:9.029 kJ/mol
Füzyon Isısı:1.638 kJ/mol
Elektriksel İletkenlik:
Termal İletkenlik:0.0000949 W/cmK
Elastisite modülü:
Isıl Genleşme Katsayısı:425 10-6 K-1
Yer kabuğundaki bolluk:1.5×10-8%
Deniz suyundaki bolluk:2.1×10-8%
İnsan vücudundaki miktarı:Yok
Manyetiklik:Diyamanyetik
Sertlik:
Kafes Parametresi:
Kafes Parametresi:
Kafes Parametresi:
( 0 soru/yorum )