Oksijen elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Oksijen elementi üzerinde oksijenin simgesi, atom numarası ve atom ağırlığı.
Oksijen elementi
Oksijen, simgesi O, atom sayısı 8, atom ağırlığı 15,9994 olan oda sıcaklığında renksiz, kokusuz ve tadı olmayan bir gaz durumunda olan ve havada beşte bir oranında bulunan, hidrojenle birleşerek suyu oluşturan ve kimyasal olarak çok aktif olan bir elementtir. Periyodik tabloda 6A grubunda (oksijen grubu) 2. periyotta bulunur. Joseph Priestly, Carl Wilhelm Scheele tarafından 1774'de İngiltere / İsveç'te keşfedilmiştir.

Oksijen yer kabuğunun en bol, evrenin de üçüncü en bol elementidir ve Dünya atmosferinin neredeyse % 21'ini oluşturur.

Oksijen başlıca sıvılaştırılmış atmosferik havadan fraksiyonel damıtma ile elde edilir ve sıvı haldeyken soluk mavi renklidir. Küçük miktarlar, suyun elektroliziyle, potasyum klorat ısıtılmasıyla veya tepkime sisteminde mangan dioksitin katalizör olarak kullanılmasıyla üretilebilir.

Oksijen atomu ve elektronları
Oksijen atomu elektron kabuk modeli
Oksijen doğada canlılığı sağlar ve destekler. Üst atmosferde doğal olarak meydana gelen ozon (O3), dünyayı ultraviyole radyasyondan korur. Oksijen aynı zamanda yüz binlerce organik bileşenin bir bileşenidir. Yüksek oranda reaktif bir elementtir ve diğer birçok elementle kolayca birleşebilir.

Sanayide çelik yapımında kullanılır: Erimiş pik demir içindeki kirlilik yüksek basınçlı oksijen akımları ile yakılır. Kaynak işlerinde kullanılır: Yüksek sıcaklıkta alev üretmek için asetilen ile birleştirilebilir. Yanma işlemleri için gereklidir: Sıvı oksijen, sıvı hidrojen ile birleştiğinde mükemmel bir roket yakıtı olur.

Oksijen Element Özellikleri
Simgesi:O
Atom Numarası:8
Grup:Ametal
Kristal Yapısı:Kübik
Atomik Ağırlığı:15,9994
Proton Sayısı:8
Nötron Sayısı:8
Elektron Sayısı:8
Enerji seviyesi (kabuk)
başına elektronlar:
2,6
Elektron konfigürasyonu
(dizilimi):
[He] 2s2 2p4
Değerlik (valans):2
Erime Noktası:-218.4 °C
Kaynama Sıcaklığı:-182.962 °C
İyonlaşma enerjisi:1313,9 (kJ/mol)
Elektron ilgisi:141,1 (kJ/mol)
Elektronegatiflik:3,44
Kovalent Yarıçap:0.73 Å
İyonik Yarıçap:1.40 (-2) Å
Atomik Yarıçap:0.65 Å
Atomik Hacim:14.0 cm3/mol
1. İyonizasyon Potansiyeli:13.6181 V
2. İyonizasyon Potansiyeli:35.117 V
3. İyonizasyon Potansiyeli:54.934 V
Yarılanma ömrü:Kararlı
Bilinen izotopları:12O, 13O … 28O
Kararlı izotopları:16O, 17O, 18O
Radyoaktiflik:Hayır
Bozunma şekli:Bozunma yok
Oksidasyon Durumu:-2
Yoğunluk @ 293 K:0.001429 g/cm3
Özgül Isı:0.92 J/gK
Buharlaşma Isısı:3.4099 kJ/mol
Füzyon Isısı:0.22259 kJ/mol
Elektriksel İletkenlik:
Termal İletkenlik:0.0002674 W/cmK
Elastisite modülü:
Isıl Genleşme Katsayısı:780 10-6 K-1
Yer kabuğundaki bolluk:46%
Deniz suyundaki bolluk:86%
İnsan vücudundaki miktarı:61%
Manyetiklik:Paramanyetik
Sertlik:
Kafes Parametresi:
Kafes Parametresi:
Kafes Parametresi:
( 0 soru/yorum )