Krom elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Krom elementi üzerinde kromun simgesi, atom numarası ve atom ağırlığı.
Krom elementi
Krom, simgesi Cr, atom sayısı 24, atom ağırlığı 51,996 olan beyaz bir elementtir. Periyodik tabloda 6B grubunda (geçiş metalleri grubu) 4. periyotta bulunur. Louis Vauquelin tarafından 1797'de Fransa'da keşfedilmiştir. Kristalimsi yapıda çelik-grisi renkte sert bir metaldir. Saf krom metalinin mavi-beyaz bir rengi vardır. Normal sıcaklıklarda sert, kırılgan ve korozyona dayanıklıdır.

Doğada hiçbir zaman katışıksız halde bulunmaz; en önemli kaynağı kromit [FeCr2O4] cevheridir. Krom ticari olarak, bu cevherin silikon veya alüminyum ile birlikte ısıtılmasıyla (termit yöntemi) üretilir.

Krom atomu ve elektronları
Krom atomu elektron kabuk modeli
Krom, paslanmaz çelik üretiminde kullanılır. Aynı zamanda çeliğin sertlik ve dayanıklılığını da artırır. Parlak, koruyucu ve çekici bir yüzey oluşturmak için metal kaplamalarda kullanılır. Krom-çelik alaşımları zırh plakaları, bilyeli rulmanlar ve kesme takımları üretiminde kullanılır. Kurşun kromat sarı pigment, kromik oksit ise yeşil pigment elde etmek için kullanılır. Yakut ve zümrütlere göz alıcı renklerini veren yine krom bileşenleridir.

Potasyum dikromat, deri tabaklanmasında kullanılırken, diğer krom bileşikleri de kumaşlar için boyaları kalıcı olarak sabitlemekte kullanılır. Yüksek erime noktası, ılımlı ısıl genleşmesi ve kararlı kristal yapısı nedeniyle kromit olarak tuğla üretiminde de kullanılır. Çeşitli oranlarda demir-nikel-krom alaşımları modern teknolojide ihtiyaç duyulan önemli metaller için olağanüstü çeşitlilik sağlar.

Krom Element Özellikleri
Simgesi:Cr
Atom Numarası:24
Grup:Geçiş metali
Kristal Yapısı:Kübik merkezli
Atomik Ağırlığı:51,9961
Proton Sayısı:24
Nötron Sayısı:28
Elektron Sayısı:24
Enerji seviyesi (kabuk)
başına elektronlar:
2,8,13,1
Elektron konfigürasyonu
(dizilimi):
[Ar] 3d5 4s1
Değerlik (valans):2,3,6
Erime Noktası:1857 °C
Kaynama Sıcaklığı:2672 °C
İyonlaşma enerjisi:652,8 (kJ/mol)
Elektron ilgisi:64 (kJ/mol)
Elektronegatiflik:1,66
Kovalent Yarıçap:1.18 Å
İyonik Yarıçap:.62 (+3) Å
Atomik Yarıçap:1.85 Å
Atomik Hacim:07.23 cm3/mol
1. İyonizasyon Potansiyeli:6.7666 V
2. İyonizasyon Potansiyeli:16.50 V
3. İyonizasyon Potansiyeli:30.96 V
Yarılanma ömrü:Kararlı
Bilinen izotopları:42Cr, 43Cr … 67Cr
Kararlı izotopları:50Cr, 52Cr, 53Cr, 54Cr
Radyoaktiflik:Hayır
Bozunma şekli:Bozunma yok
Oksidasyon Durumu:6,(3),2
Yoğunluk @ 293 K:7.19 g/cm3
Özgül Isı:0.45 J/gK
Buharlaşma Isısı:344.30 kJ/mol
Füzyon Isısı:16.90 kJ/mol
Elektriksel İletkenlik:0.0774 106/cm ohm
Termal İletkenlik:0.937 W/cmK
Elastisite modülü:259 103 MPa
Isıl Genleşme Katsayısı:4.9 10-6 K-1
Yer kabuğundaki bolluk:0.014%
Deniz suyundaki bolluk:6×10-8%
İnsan vücudundaki miktarı:3×10-6%
Manyetiklik:Anti Ferromanyetik
Sertlik:Mohs: 8,5
Kafes Parametresi:2.8847 Å
Kafes Parametresi:
Kafes Parametresi:
( 0 soru/yorum )