Kükürt elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Kükürt (Sülfür) elementi üzerinde kükürdün simgesi, atom numarası ve atom ağırlığı.
Kükürt elementi
Kükürt, simgesi S, atom numarası 16, atom ağırlığı 32,06 olan, 115,21 °C'de eriyen ve 444,6 °C'de kaynayan, tatsız, kokusuz, soluk sarı renkte, kırılgan yapılı katı bir elementtir. Periyodik tabloda 6A grubunda (oksijen grubu) 3. periyotta bulunur. Keşfi eski uygarlıklara kadar dayanır ve Evrendeki en bol onuncu elementtir.

Kükürt, doğada saf formda bulunabildiği gibi zinober, galenit, sfalerit, stibnit, pirit, epsomit, selestit, barit ve alçı taşı gibi minerallerde de bulunur. Bugün üretilen kükürdün yaklaşık % 25'i petrol rafinasyon işlemlerinden ve diğer elementlerin kükürt içeren cevherlerden elde edilmesinin bir yan ürünü olarak elde edilir. Büyük bir kısmı da genellikle tuz birikintileriyle birlikte bulunan yeraltı yataklarından Frasch yöntemiyle elde edilir.

Kükürt (Sülfür) atomu ve elektronları
Kükürt atomu elektron kabuk modeli
Kükürt, ortorombik, monoklinik ve amorf olmak üzere üç allotropik form sergiler. Ortorombik formu en kararlı kükürt formudur. Monoklinik kükürt, 96 °C - 119 °C arasındaki sıcaklıklarda bulunur ve soğutulduğunda ortorombik forma geri döner. Amorf kükürt ise erimiş kükürdün hızla soğutulmasıyla oluşur. Amorf kükürt yumuşak ve elastiktir ve sonunda oda ortorombik forma geri döner.

Üretilen kükürdün büyük bir kısmı sülfürik asit üretiminde kullanılır. Doğal kauçuğu daha dayanıklı hale getirme işlemi olan vulkanizasyon için küçük miktarlarda sülfür, bir insektisit olarak kullanılır. Ayrıca kibritte, barutta, ilaçlarda, pestisitlerde, boyalarda ve böcek ilaçlarında da kullanılır. Sülfür dioksit, havada kükürt yakılmasıyla oluşur ve ağartıcı, çözücü, dezenfektan ve soğutucu olarak kullanılır.

Kükürt Element Özellikleri
Simgesi:S
Atom Numarası:16
Grup:Ametal
Kristal Yapısı:Ortorombik
Atomik Ağırlığı:32,066
Proton Sayısı:16
Nötron Sayısı:16
Elektron Sayısı:16
Enerji seviyesi (kabuk)
başına elektronlar:
2,8,6
Elektron konfigürasyonu
(dizilimi):
[Ne] 3s2 3p4
Değerlik (valans):2,4,6
Erime Noktası:115.21 °C
Kaynama Sıcaklığı:444.6 °C
İyonlaşma enerjisi:999,58 (kJ/mol)
Elektron ilgisi:200,42 (kJ/mol)
Elektronegatiflik:2,58
Kovalent Yarıçap:1.02 Å
İyonik Yarıçap:.29 (+6) Å
Atomik Yarıçap:1.09 Å
Atomik Hacim:15.5 cm3/mol
1. İyonizasyon Potansiyeli:10.3600 V
2. İyonizasyon Potansiyeli:23.33 V
3. İyonizasyon Potansiyeli:34.83 V
Yarılanma ömrü:Kararlı
Bilinen izotopları:26S, 27S … 49S
Kararlı izotopları:32S, 33S, 34S, 36S
Radyoaktiflik:Hayır
Bozunma şekli:Bozunma yok
Oksidasyon Durumu:±2,4,(6)
Yoğunluk @ 293 K:2.07 g/cm3
Özgül Isı:0.71 J/gK
Buharlaşma Isısı:9.8 kJ/mol
Füzyon Isısı:1.7175 kJ/mol
Elektriksel İletkenlik:0.5E-23 106/cm ohm
Termal İletkenlik:0.00269 W/cmK
Elastisite modülü:19 103 MPa
Isıl Genleşme Katsayısı:70 10-6 K-1
Yer kabuğundaki bolluk:0.042%
Deniz suyundaki bolluk:0.093%
İnsan vücudundaki miktarı:0.2%
Manyetiklik:Diyamanyetik
Sertlik:Mohs: 2
Kafes Parametresi:10.4650 Å
Kafes Parametresi:12.8665 Å
Kafes Parametresi:24.4869 Å
( 0 soru/yorum )