Germanyum elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları

Germanyum elementi üzerinde germanyumun simgesi, atom numarası ve atom ağırlığı.
Germanyum elementi
Germanyum, simgesi Ge, atom numarası 32, atom ağırlığı 72,5 yoğunluğu 5,32 olan ve 937,4 °C de eriyen az rastlanır bir elementtir. Periyodik tabloda 4A grubunda (karbon grubu) 4. periyotta bulunur. Grimsi beyaz renkte bir metaldir. Clemens Winkler tarafından 1886'da Almanya'da keşfedilmiştir. Bakır, çinko ve kurşunun rafine edilmesiyle ve bazı kömür türlerinin yakılmasıyla oluşan yan ürünlerden elde edilir.

Germanyum atomu ve elektronları
Germanyum atomu elektron
kabuk modeli
Germanyum elektronikte yarı iletkenlerde yaygın olarak kullanılır: küçük miktarlarda fosfor, arsenik, galyum ve antimon ile kombine edildiğinde iyi bir yarı iletken haline gelir. Germanyum ayrıca alaşımlarda ve floresan lambalarda fosfor olarak da kullanılır. Kızılötesi radyasyona karşı şeffaflık özelliği ile kızılötesi optik aletler ve kızılötesi dedektörlerde kullanılır.

GERMANYUM ELEMENT ÖZELLİKLERİ
Özellik Değer
Simgesi:Ge
Atom Numarası:32
Grup:Metal
Kristal Yapısı:Kübik merkezli yüzey
Atomik Ağırlığı:72,61
Proton Sayısı:32
Nötron Sayısı:41
Elektron Sayısı:32
Enerji seviyesi (kabuk)
başına elektronlar:
2,8,18,4
Elektron konfigürasyonu
(dizilimi):
[Ar] 3d¹⁰ 4s² 4p²
Değerlik (valans):2,4
Erime Noktası:937.4 °C
Kaynama Sıcaklığı:2830 °C
İyonlaşma enerjisi:762,1 (kJ/mol)
Elektron ilgisi:120 (kJ/mol)
Elektronegatiflik:2,01
Kovalent Yarıçap:1.22 Å
İyonik Yarıçap:.53 (+4) Å
Atomik Yarıçap:1.52 Å
Atomik Hacim:13.6 cm³/mol
1. İyonizasyon Potansiyeli:7.900 V
2. İyonizasyon Potansiyeli:15.934 V
3. İyonizasyon Potansiyeli:34.22 V
Yarılanma ömrü:Kararlı
Bilinen izotopları:⁵⁸Ge, ⁵⁹Ge … ⁸⁹Ge
Kararlı izotopları:⁷⁰Ge, ⁷²Ge, ⁷³Ge, ⁷⁴Ge
Radyoaktiflik:Hayır
Bozunma şekli:Bozunma yok
Oksidasyon Durumu:(4),2
Yoğunluk @ 293 K:5.323 g/cm³
Özgül Isı:0.32 J/gK
Buharlaşma Isısı:330.90 kJ/mol
Füzyon Isısı:36.940 kJ/mol
Elektriksel İletkenlik:1.45e-8×10⁶/cm ohm
Termal İletkenlik:0.599 W/cmK
Elastisite modülü:115×10³ MPa
Isıl Genleşme Katsayısı:5.7×10⁻⁶ K⁻¹
Yer kabuğundaki bolluk:0.00014%
Deniz suyundaki bolluk:6×10⁻⁹%
İnsan vücudundaki miktarı:Yok
Manyetiklik:Diyamanyetik
Sertlik:Mohs: 6
Kafes Parametresi:5.677 Å
Kafes Parametresi:
Kafes Parametresi:

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.