Germanyum elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Germanyum elementi üzerinde germanyumun simgesi, atom numarası ve atom ağırlığı.
Germanyum elementi
Germanyum, simgesi Ge, atom numarası 32, atom ağırlığı 72,5 yoğunluğu 5,32 olan ve 937,4 °C de eriyen az rastlanır bir elementtir. Periyodik tabloda 4A grubunda (karbon grubu) 4. periyotta bulunur. Grimsi beyaz renkte bir metaldir. Clemens Winkler tarafından 1886'da Almanya'da keşfedilmiştir. Bakır, çinko ve kurşunun rafine edilmesiyle ve bazı kömür türlerinin yakılmasıyla oluşan yan ürünlerden elde edilir.

Germanyum atomu ve elektronları
Germanyum atomu elektron kabuk modeli
Germanyum elektronikte yarı iletkenlerde yaygın olarak kullanılır: küçük miktarlarda fosfor, arsenik, galyum ve antimon ile kombine edildiğinde iyi bir yarı iletken haline gelir. Germanyum ayrıca alaşımlarda ve floresan lambalarda fosfor olarak da kullanılır. Kızılötesi radyasyona karşı şeffaflık özelliği ile kızılötesi optik aletler ve kızılötesi dedektörlerde kullanılır.

Germanyum Element Özellikleri
Simgesi:Ge
Atom Numarası:32
Grup:Metal
Kristal Yapısı:Kübik merkezli yüzey
Atomik Ağırlığı:72,61
Proton Sayısı:32
Nötron Sayısı:41
Elektron Sayısı:32
Enerji seviyesi (kabuk)
başına elektronlar:
2,8,18,4
Elektron konfigürasyonu
(dizilimi):
[Ar] 3d10 4s2 4p2
Değerlik (valans):2,4
Erime Noktası:937.4 °C
Kaynama Sıcaklığı:2830 °C
İyonlaşma enerjisi:762,1 (kJ/mol)
Elektron ilgisi:120 (kJ/mol)
Elektronegatiflik:2,01
Kovalent Yarıçap:1.22 Å
İyonik Yarıçap:.53 (+4) Å
Atomik Yarıçap:1.52 Å
Atomik Hacim:13.6 cm3/mol
1. İyonizasyon Potansiyeli:7.900 V
2. İyonizasyon Potansiyeli:15.934 V
3. İyonizasyon Potansiyeli:34.22 V
Yarılanma ömrü:Kararlı
Bilinen izotopları:58Ge, 59Ge … 89Ge
Kararlı izotopları:70Ge, 72Ge, 73Ge, 74Ge
Radyoaktiflik:Hayır
Bozunma şekli:Bozunma yok
Oksidasyon Durumu:(4),2
Yoğunluk @ 293 K:5.323 g/cm3
Özgül Isı:0.32 J/gK
Buharlaşma Isısı:330.90 kJ/mol
Füzyon Isısı:36.940 kJ/mol
Elektriksel İletkenlik:1.45E-8 106/cm ohm
Termal İletkenlik:0.599 W/cmK
Elastisite modülü:115 103 MPa
Isıl Genleşme Katsayısı:5.7 10-6 K-1
Yer kabuğundaki bolluk:0.00014%
Deniz suyundaki bolluk:6×10-9%
İnsan vücudundaki miktarı:Yok
Manyetiklik:Diyamanyetik
Sertlik:Mohs: 6
Kafes Parametresi:5.677 Å
Kafes Parametresi:
Kafes Parametresi:
( 0 soru/yorum )