Kalsiyum elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Kalsiyum elementi üzerinde kalsiyumun simgesi, atom numarası ve atom ağırlığı.
Kalsiyum Elementi
Kalsiyum, simgesi Ca, atom numarası 20, atom ağırlığı 40,078 ve yoğunluğu 1,55 olan, 839 °C'de eriyen, oldukça sert, beyaz renkli metalik bir elementtir. Periyodik tabloda 2A (toprak alkali metalleri) grubunda 4. periyotta bulunur. Sir Humphrey Davy tarafından 1808'de İngiltere'de keşfedilmiştir.

Yer kabuğunun en bol beşinci elementidir. Oksijen ve su ile çok kolay bir şekilde reaksiyona girebildiği için doğada serbest olarak bulunmaz. Tebeşir, kireç taşı, mermer gibi minerallerden elde edilir. Saf metal, kireç içindeki kalsiyum atomlarının sıcak ve düşük basınç altında alüminyum atomları ile yer değiştirilmesiyle elde edilir.

Kalsiyum atomu ve elektronları
Kalsiyum atomu elektron kabuk modeli
Kabuk ve kemikler yapmak için birçok yaşam biçimi tarafından kullanılan kalsiyumun saf olarak sanayide önemli bir kullanım alanı yoktur. Bununla birlikte bileşiklerinden kireç taşı ve alçı taşı bir çok endüstri tarafından büyük talep görür. Toryum, uranyum ve zirkonyum rafinasyonunda bazı kimyasal işlemlerde kullanılır. Kalsiyum ayrıca, bazı alaşımlardan oksijen, sülfür ve karbonu uzaklaştırmak içinde kullanılır. Vakum tüplerinde iz gazları bir araya getirip uzaklaştırmak için kullanılır. Kalsiyum karbonat olarak da beyaz boya, temizlik tozu, diş macunu ve mide anti-asitlerini yapmak için kullanılır.

Kalsiyum Element Özellikleri
Simgesi:Ca
Atom Numarası:20
Grup:Toprak Alkali Metal
Kristal Yapısı:Kübik merkezli yüzey
Atomik Ağırlığı:40,078
Proton Sayısı:20
Nötron Sayısı:20
Elektron Sayısı:20
Enerji seviyesi (kabuk)
başına elektronlar:
2,8,8,2
Elektron konfigürasyonu
(dizilimi):
[Ar] 4s2
Değerlik (valans):2
Erime Noktası:839 °C
Kaynama Sıcaklığı:1484 °C
İyonlaşma enerjisi:589,8 (kJ/mol)
Elektron ilgisi:-156 (kJ/mol)
Elektronegatiflik:1
Kovalent Yarıçap:1.74 Å
İyonik Yarıçap:1.00 (+2) Å
Atomik Yarıçap:2.23 Å
Atomik Hacim:25.9 cm3/mol
1. İyonizasyon Potansiyeli:6.1132 V
2. İyonizasyon Potansiyeli:11.871 V
3. İyonizasyon Potansiyeli:50.908 V
Yarılanma ömrü:Kararlı
Bilinen izotopları:34Ca, 35Ca … 57Ca
Kararlı izotopları:40Ca, 42Ca, 43Ca, 44Ca, 46Ca
Radyoaktiflik:Hayır
Bozunma şekli:Bozunma yok
Oksidasyon Durumu:2
Yoğunluk @ 293 K:1.55 g/cm3
Özgül Isı:0.63 J/gK
Buharlaşma Isısı:153.60 kJ/mol
Füzyon Isısı:8.540 kJ/mol
Elektriksel İletkenlik:0.298 106/cm ohm
Termal İletkenlik:2.00 W/cmK
Elastisite modülü:21 103 MPa
Isıl Genleşme Katsayısı:22.3 10-6 K-1
Yer kabuğundaki bolluk:5%
Deniz suyundaki bolluk:0.00042%
İnsan vücudundaki miktarı:1.4%
Manyetiklik:Paramanyetik
Sertlik:Mohs: 1,75
Kafes Parametresi:5.5886 Å
Kafes Parametresi:
Kafes Parametresi:
( 0 soru/yorum )