İridyum elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları

İridyum elementi üzerinde iridyumun simgesi, atom numarası ve atom ağırlığı.
İridyum elementi
İridyum, simgesi Ir, atom numarası 77, atom ağırlığı 192,22 olan ağır, sert, kristal yapılı, kırılgan, beyaz renkli ve değerli bir elementtir. Periyodik tabloda 8B grubunda (geçiş metalleri grubu) 6. periyotta bulunur. S. Tenant, A. F. Fourcory, L. N. Vauquelin, H. V. Collet-Descoltils tarafından 1804'de İngiltere / Fransa'da keşfedilmiştir.

İridyum atomu ve elektronları
İridyum atomu elektron
kabuk modeli
İridyum, platin cevherlerinden ve nikel madenciliğinin bir yan ürünü olarak elde edilir. Saf iridyum çok kırılgandır ve makineler için kullanımı neredeyse imkansızdır. Bu yüzden genellikle alaşım olarak kullanılır. Platin için bir sertleştirme maddesi olarak kullanılması ana kullanım alanıdır. Platin-iridyum alaşımları, döküm potaları ve diğer yüksek sıcaklık ekipmanlarını yapmak için kullanılır. Dolma kalemlerin ve pusula yataklarının uçlarını yapmak için iridyumun osmiyum ile alaşımı yapılır.


İRİDYUM ELEMENT ÖZELLİKLERİ
Özellik Değer
Simgesi:Ir
Atom Numarası:77
Grup:Geçiş metali
Kristal Yapısı:Kübik merkezli yüzey
Atomik Ağırlığı:192,22
Proton Sayısı:77
Nötron Sayısı:115
Elektron Sayısı:77
Enerji seviyesi (kabuk)
başına elektronlar:
2,8,18,32,15,2
Elektron konfigürasyonu
(dizilimi):
[Xe] 4f¹⁴ 5d⁷ 6s²
Değerlik (valans):3
Erime Noktası:2410 °C
Kaynama Sıcaklığı:4130 °C
İyonlaşma enerjisi:880 (kJ/mol)
Elektron ilgisi:150 (kJ/mol)
Elektronegatiflik:2,2
Kovalent Yarıçap:1.27 Å
İyonik Yarıçap:.63 (+4) Å
Atomik Yarıçap:1.87 Å
Atomik Hacim:08.54 cm³/mol
1. İyonizasyon Potansiyeli:9.1 V
2. İyonizasyon Potansiyeli:
3. İyonizasyon Potansiyeli:
Yarılanma ömrü:Kararlı
Bilinen izotopları:¹⁶⁴Ir, ¹⁶⁵Ir … ¹⁹⁹Ir
Kararlı izotopları:¹⁹¹Ir, ¹⁹³Ir
Radyoaktiflik:Hayır
Bozunma şekli:Bozunma yok
Oksidasyon Durumu:2,3,(4),6
Yoğunluk @ 293 K:22.42 g/cm³
Özgül Isı:0.130 J/gK
Buharlaşma Isısı:604.0 kJ/mol
Füzyon Isısı:26.10 kJ/mol
Elektriksel İletkenlik:0.197×10⁶/cm ohm
Termal İletkenlik:1.47 W/cmK
Elastisite modülü:533×10³ MPa
Isıl Genleşme Katsayısı:6.4×10⁻⁶ K⁻¹
Yer kabuğundaki bolluk:4×10⁻⁸%
Deniz suyundaki bolluk:Yok
İnsan vücudundaki miktarı:Yok
Manyetiklik:Paramanyetik
Sertlik:Mohs: 6,5
Kafes Parametresi:3.8390 Å
Kafes Parametresi:
Kafes Parametresi:

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.