Platin elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Platin elementi üzerinde platinin simgesi, atom numarası ve atom ağırlığı.
Platin elementi
Platin, simgesi Pt, atom sayısı 78, atom ağırlığı 195,08 özgül ağırlığı 21,45 erime noktası 1772 °C olan, ağır, yoğun, yumuşak, dövülgen, ısıya ve asitlere dayanıklı, gümüşümsü beyaz renkte, nadir bir metalik elementtir. Periyodik tabloda 8B grubunda (geçiş metalleri grubu) 6. periyotta bulunur. Julius Scaliger tarafından 1735'de İtalya'da keşfedilmiştir.

Platin doğada serbest olarak bulunabilir, doğal veya elemental platin yataklarından elde edilir. Bazen altın yataklarındaki kum çökellerinde de bulunur. Ayrıca nikel madenciliğin bir yan ürünü olan sperilit mineralinden de elde edilir.

Platin, kuyumculukta takılarda, laboratuvarlar için pota ve özel kaplarda, standart ağırlık ve ölçülerde, elektronikte tel ve elektrik kontaklarında ve otomobillerin katalitik konvertörlerinde kullanılır. Platin direnç telleri, yüksek sıcaklıkta çalışan elektrikli fırınlarda kullanılır. Güçlü mıknatıslar yapmak için kobalt ile birlikte kullanılır.

Platin atomu ve elektronları
Platin atomu elektron kabuk modeli
Platin anotlar, gemilerin, boru hatlarının ve çelik iskelelerin tuzlu suda aşınmasını önlemek için katodik koruma sistemlerinde kullanılır. Füze burun konilerini, jet motoru yakıt nozullarını ve yüksek sıcaklıklarda uzun süre güvenilir bir şekilde çalışması gereken diğer cihazları kaplamak için yine platinden yararlanılır.

Platin bir katalizör olarak da yaygın bir şekilde kullanılır: Sülfürik asit üretiminde, petrol ürünlerinin parçalanmasında, yakıt hücrelerinde, elektrik ve su üretmek için hidrojen ve oksijeni birleştiren cihazlarda katalizör olarak platin kullanılır.

Ayrıca platin, nitrohidroklorik asit (altın suyu) hariç asitlere ve korozyona karşı dayanıklı olmasına rağmen bilinenin aksine vücut implant ve protezlerinde çok nadir kullanılan bir elementtir.

Platin Element Özellikleri
Simgesi:Pt
Atom Numarası:78
Grup:Geçiş metali
Kristal Yapısı:Kübik merkezli yüzey
Atomik Ağırlığı:195,08
Proton Sayısı:78
Nötron Sayısı:117
Elektron Sayısı:78
Enerji seviyesi (kabuk)
başına elektronlar:
2,8,18,32,17,1
Elektron konfigürasyonu
(dizilimi):
[Xe] 4f14 5d9 6s1
Değerlik (valans):2,3,4
Erime Noktası:1772 °C
Kaynama Sıcaklığı:3827 °C
İyonlaşma enerjisi:870 (kJ/mol)
Elektron ilgisi:205,3 (kJ/mol)
Elektronegatiflik:2,28
Kovalent Yarıçap:1.30 Å
İyonik Yarıçap:.63 (+4) Å
Atomik Yarıçap:1.83 Å
Atomik Hacim:09.10 cm3/mol
1. İyonizasyon Potansiyeli:9.0 V
2. İyonizasyon Potansiyeli:18.563 V
3. İyonizasyon Potansiyeli:
Yarılanma ömrü:Kararlı
Bilinen izotopları:166Pt, 167Pt … 202Pt
Kararlı izotopları:192Pt, 194Pt, 195Pt, 196Pt, 198Pt
Radyoaktiflik:Hayır
Bozunma şekli:Bozunma yok
Oksidasyon Durumu:2,(4)
Yoğunluk @ 293 K:21.45 g/cm3
Özgül Isı:0.13 J/gK
Buharlaşma Isısı:510.0 kJ/mol
Füzyon Isısı:19.60 kJ/mol
Elektriksel İletkenlik:0.0966 106/cm ohm
Termal İletkenlik:0.716 W/cmK
Elastisite modülü:175 103 MPa
Isıl Genleşme Katsayısı:8.8 10-6 K-1
Yer kabuğundaki bolluk:3.7×10-6%
Deniz suyundaki bolluk:Yok
İnsan vücudundaki miktarı:Yok
Manyetiklik:Paramanyetik
Sertlik:Mohs: 3,5
Kafes Parametresi:3.9240 Å
Kafes Parametresi:
Kafes Parametresi:
( 0 soru/yorum )