Kalay elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları

Kalay elementi üzerinde kalayın simgesi, atom numarası ve atom ağırlığı.
Kalay elementi
Kalay, simgesi Sn, atom numarası 50, atom ağırlığı 118,71 erime noktası 232 °C ve yoğunluğu 7,30 olan kolayca dövülüp biçim verilebilen, yumuşak, sünek, gümüşümsü beyaz renkte metalik bir elementtir. Periyodik tabloda 4A grubunda (karbon grubu) 5. periyotta bulunur. Keşfi eski uygarlıklara dayanır ve yaklaşık 5500 yıldır bilinmekte ve kullanılmaktadır.

Kalay başlıca kasiterit ve stanin cevherlerinde bulunur. Kasiteritin karbon ile birlikte bir fırında kavrulmasıyla elde edilir.

Gri ve beyaz olmak üzere iki allotropu vardır. Gri kalay formu 13,2 °C'lik sıcaklıklarda stabildir. Sıcaklık 13,2 °C'nin üzerine çıktığında yavaş yavaş beyaz renkli olan kalay formuna dönüşür. Sıcaklık tekrar 13,2 °C ve altına düştüğündeyse yine gri renkli formuna geri döner. Beyaz renkli kalay formuna küçük miktarlarda eklenecek antimon veya bizmut ile bu değişiklik önlenebilir.

Kalay atomu ve elektronları
Kalay atomu elektron
kabuk modeli
Toksik ve korozif olmadığı için diğer metallere kaplama olarak uygulanır. Genellikle çeliğin paslanmasını önlemek veya bakır kapların zehirlemesinin önüne geçmek için kaplama olarak kullanılır. Ayrıca bu işlem kalaylamak olarak da bilinir.

Pilkington yöntemiyle yapılan cam üretiminde erimiş kalaydan bir kalıp olarak yararlanılır. Bakır ile birlikte bronz alaşımlarında, kurşun ile birlikte lehim alaşımlarında ve niyobyum ile birlikte süper iletken alaşımlarda kullanılır. Ayrıca kalay florür olarak diş macunlarında diş minesini güçlendirmek için de kullanılır.


KALAY ELEMENT ÖZELLİKLERİ
Özellik Değer
Simgesi:Sn
Atom Numarası:50
Grup:Metal
Kristal Yapısı:Tetragonal
Atomik Ağırlığı:118,71
Proton Sayısı:50
Nötron Sayısı:69
Elektron Sayısı:50
Enerji seviyesi (kabuk)
başına elektronlar:
2,8,18,18,4
Elektron konfigürasyonu
(dizilimi):
[Kr] 4d¹⁰ 5s² 5p²
Değerlik (valans):2,4
Erime Noktası:231.97 °C
Kaynama Sıcaklığı:2602 °C
İyonlaşma enerjisi:708,6 (kJ/mol)
Elektron ilgisi:121 (kJ/mol)
Elektronegatiflik:1,96
Kovalent Yarıçap:1.41 Å
İyonik Yarıçap:.71 (+4) Å
Atomik Yarıçap:1.72 Å
Atomik Hacim:16.3 cm³/mol
1. İyonizasyon Potansiyeli:7.3438 V
2. İyonizasyon Potansiyeli:14.632 V
3. İyonizasyon Potansiyeli:30.502 V
Yarılanma ömrü:Kararlı
Bilinen izotopları:⁹⁹Sn, ¹⁰⁰Sn … ¹³⁷Sn
Kararlı izotopları:¹¹²Sn, ¹¹⁴Sn, ¹¹⁵Sn, ¹¹⁶Sn, ¹¹⁷Sn, ¹¹⁸Sn, ¹¹⁹Sn, ¹²⁰Sn, ¹²²Sn, ¹²⁴Sn
Radyoaktiflik:Hayır
Bozunma şekli:Bozunma yok
Oksidasyon Durumu:(4),2
Yoğunluk @ 293 K:7.30 g/cm³
Özgül Isı:0.227 J/gK
Buharlaşma Isısı:295.80 kJ/mol
Füzyon Isısı:7.029 kJ/mol
Elektriksel İletkenlik:0.0917×10⁶/cm ohm
Termal İletkenlik:0.666 W/cmK
Elastisite modülü:50×10³ MPa
Isıl Genleşme Katsayısı:22.0×10⁻⁶ K⁻¹
Yer kabuğundaki bolluk:0.00022%
Deniz suyundaki bolluk:9.9×10⁻¹⁰%
İnsan vücudundaki miktarı:0.00002%
Manyetiklik:Diyamanyetik
Sertlik:Mohs: 1,5
Kafes Parametresi:5.8317 Å
Kafes Parametresi:
Kafes Parametresi:

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.