Lütesyum elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Lütesyum elementi üzerinde lütesyumun simgesi, atom numarası ve atom ağırlığı.
Lütesyum elementi
Lütesyum, simgesi Lu, atom numarası 71, atom ağırlığı 174,97 olan ve iterbiyumun bozunmasıyla oluşan bir elementtir. Periyodik tabloda 3B (geçiş metallerinin bir alt serisini oluşturan lantanitler) grubunda 6. periyotta bulunur. Gümüşümsü beyaz renkte, sert ve yoğun nadir bir toprak metalidir. Georges Urbain tarafından 1907'de Fransa'da keşfedilmiştir.

Lütesyum atomu ve elektronları
Lütesyum atomu elektron kabuk modeli
Lütesyum, gadolinit ve ksenotim minerallerinde iterbiyum ile birlikte bulunur. Genellikle % 0.003'ü lütesyum ve toplam ağırlığının % 50'si nadir toprak elementi olan monazit kumdan elde edilir.

Lütesyum, radyoaktif izotoplarının bir kısmı, petrol ürünlerinin parçalanmasında ve bazı hidrojenasyon ve polimerizasyon işlemlerinde bir katalizör olarak kullanılabilmesine rağmen, büyük ölçekli pratik kullanımlara sahip olmayan ve temin edilmesi en zor elementlerden biridir.

Lütesyum Element Özellikleri
Simgesi:Lu
Atom Numarası:71
Grup:Nadir element
Kristal Yapısı:Heksagonal
Atomik Ağırlığı:174,967
Proton Sayısı:71
Nötron Sayısı:104
Elektron Sayısı:71
Enerji seviyesi (kabuk)
başına elektronlar:
2,8,18,32,9,2
Elektron konfigürasyonu
(dizilimi):
[Xe] 4f14 5d1 6s2
Değerlik (valans):3
Erime Noktası:1663 °C
Kaynama Sıcaklığı:3402 °C
İyonlaşma enerjisi:524 (kJ/mol)
Elektron ilgisi:50 (kJ/mol)
Elektronegatiflik:1,27
Kovalent Yarıçap:1.56 Å
İyonik Yarıçap:.98 (+3) Å
Atomik Yarıçap:2.25 Å
Atomik Hacim:17.78 cm3/mol
1. İyonizasyon Potansiyeli:5.4259 V
2. İyonizasyon Potansiyeli:13.888 V
3. İyonizasyon Potansiyeli:20.957 V
Yarılanma ömrü:Kararlı
Bilinen izotopları:150Lu, 151Lu … 184Lu
Kararlı izotopları:175Lu
Radyoaktiflik:Hayır
Bozunma şekli:Bozunma yok
Oksidasyon Durumu:3
Yoğunluk @ 293 K:9.85 g/cm3
Özgül Isı:0.15 J/gK
Buharlaşma Isısı:355.90 kJ/mol
Füzyon Isısı:18.60 kJ/mol
Elektriksel İletkenlik:0.0185 106/cm ohm
Termal İletkenlik:0.164 W/cmK
Elastisite modülü:84 103 MPa
Isıl Genleşme Katsayısı:8.2 10-6 K-1
Yer kabuğundaki bolluk:0.000057%
Deniz suyundaki bolluk:1.5×10-11%
İnsan vücudundaki miktarı:Yok
Manyetiklik:Paramanyetik
Sertlik:Brinell: 890–1300 MPa
Kafes Parametresi:3.5032 Å
Kafes Parametresi:
Kafes Parametresi:5.5511 Å
( 0 soru/yorum )