Molibden elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Molibden elementi üzerinde molibdenin simgesi, atom numarası ve atom ağırlığı.
Molibden elementi
Molibden, simgesi Mo, atom numarası 42, atom ağırlığı 95,94 yoğunluğu 10,2 olan ve 2617 °C de eriyen, sert, kırılgan gümüşümsü beyaz renkte metalik bir elementtir. Periyodik tabloda 6B grubunda (geçiş metalleri grubu) 5. periyotta bulunur. Carl Wilhelm Scheele tarafından 1778'de İsveç'te keşfedilmiştir.

Molibden, molibdenit, vulfenit ve povellit minerallerinde bulunur. Ayrıca tungsten ve bakır rafinasyonunun bir yan ürünü olarak da elde edilir.

Molibden atomu ve elektronları
Molibden atomu elektron kabuk modeli
Molibden ultra yüksek dayanıklı çelik alaşımları yapmakta kullanılır. Molibden, alaşımları genellikle ısı ve korozyona dayanıklı hale getirir ve bu yönüyle uçaklarda, füzelerde ve nükleer enerji sektöründe kullanılır.

Molibden yüksek bir erime noktasına sahiptir ve elektrik ısıtmalı cam fırınların elektrotlarını yapmak için kullanılır. Bazı elektrik filamanları da molibdenden yapılır. Petrol rafinasyonunda bir katalizör olarak kullanılır. Molibden disülfür, yüksek sıcaklıklarda yağlayıcı olarak, molibden trioksitte emayeleri metallere yapıştırmak için kullanılır.

Molibden Element Özellikleri
Simgesi:Mo
Atom Numarası:42
Grup:Geçiş metali
Kristal Yapısı:Kübik merkezli
Atomik Ağırlığı:95,94
Proton Sayısı:42
Nötron Sayısı:54
Elektron Sayısı:42
Enerji seviyesi (kabuk)
başına elektronlar:
2,8,18,13,1
Elektron konfigürasyonu
(dizilimi):
[Kr] 4d5 5s1
Değerlik (valans):2,3,6
Erime Noktası:2617 °C
Kaynama Sıcaklığı:4612 °C
İyonlaşma enerjisi:684,9 (kJ/mol)
Elektron ilgisi:96 (kJ/mol)
Elektronegatiflik:2,16
Kovalent Yarıçap:1.30 Å
İyonik Yarıçap:.59 (+6) Å
Atomik Yarıçap:2.01 Å
Atomik Hacim:09.4 cm3/mol
1. İyonizasyon Potansiyeli:7.0924 V
2. İyonizasyon Potansiyeli:16.461 V
3. İyonizasyon Potansiyeli:27.16 V
Yarılanma ömrü:Kararlı
Bilinen izotopları:83Mo, 84Mo … 115Mo
Kararlı izotopları:92Mo, 94Mo, 95Mo, 96Mo, 97Mo, 98Mo
Radyoaktiflik:Hayır
Bozunma şekli:Bozunma yok
Oksidasyon Durumu:(6),5,4,3,2
Yoğunluk @ 293 K:10.2 g/cm3
Özgül Isı:0.25 J/gK
Buharlaşma Isısı:598.0 kJ/mol
Füzyon Isısı:32.0 kJ/mol
Elektriksel İletkenlik:0.187 106/cm ohm
Termal İletkenlik:1.38 W/cmK
Elastisite modülü:322 103 MPa
Isıl Genleşme Katsayısı:4.8 10-6 K-1
Yer kabuğundaki bolluk:0.00011%
Deniz suyundaki bolluk:9.9×10-7%
İnsan vücudundaki miktarı:0.00001%
Manyetiklik:Paramanyetik
Sertlik:Mohs: 5,5
Kafes Parametresi:3.1469 Å
Kafes Parametresi:
Kafes Parametresi:
( 0 soru/yorum )