Potasyum elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Potasyum elementi üzerinde potasyumun simgesi, atom numarası ve atom ağırlığı.
Potasyum elementi
Potasyum, simgesi K, atom sayısı 19, atom ağırlığı 39,10 yoğunluğu 0,86 olan, 63,25 °C'de eriyen, 15°C'de mum gibi yumuşayan, soğukta sert ve kırılgan olan gümüşümsü-beyaz renkte metalik bir elementtir. Periyodik tabloda 1A (alkali metaller) grubunda 4. periyotta bulunur. Yer kabuğunda sekizinci en bol elementtir (20.900 ppm). Sir Humphrey Davy tarafından 1807'de İngiltere'de keşfedilmiştir.

Potasyum çok reaktif bir elementtir. Asla doğada serbest olarak bulunmaz. Karnalit, silvit, langbeinit ve polihalit gibi minerallerde bulunur. Saf potasyum metali, özel bir imbik içinde sıcak potasyum klorür ve sodyum buharlarının reaksiyonu ile elde edilir.

Potasyum atomu elektron modeli
Potasyum atomu elektron kabuk modeli
Potasyumun sodyum ile alaşımı bazı nükleer reaktörlerde bir ısı transfer aracı olarak kullanılır. Potasyum klorür en yaygın potasyum bileşiğidir. Gübrelerde, bir tuz ikame maddesi olarak ve diğer kimyasalları üretmek için kullanılır. Potasyum hidroksit, sabun, deterjan ve gider temizleyici yapmak için kullanılır. Potasyum karbonat, cam ve sabun yapımında potas olarak kullanılır. Güherçile olarak da bilinen potasyum nitrat patlayıcı madde, piroteknik, gübre ve kibrit yapmak ve havai fişek patlamalarına mor renk vermek için kullanılır.

Ayrıca canlılarda sinir ve kas dokularının işlev görmesi için potasyum yaşamsal önemi olan bir elementtir.

Potasyum Element Özellikleri
Simgesi:K
Atom Numarası:19
Grup:Alkali Metal
Kristal Yapısı:Kübik merkezli
Atomik Ağırlığı:39,0983
Proton Sayısı:19
Nötron Sayısı:20
Elektron Sayısı:19
Enerji seviyesi (kabuk)
başına elektronlar:
2,8,8,1
Elektron konfigürasyonu
(dizilimi):
[Ar] 4s1
Değerlik (valans):1
Erime Noktası:63.25 °C
Kaynama Sıcaklığı:759.9 °C
İyonlaşma enerjisi:418,8 (kJ/mol)
Elektron ilgisi:48,36 (kJ/mol)
Elektronegatiflik:0,82
Kovalent Yarıçap:2.03 Å
İyonik Yarıçap:1.51 (+1) Å
Atomik Yarıçap:2.77 Å
Atomik Hacim:45.46 cm3/mol
1. İyonizasyon Potansiyeli:4.3407 V
2. İyonizasyon Potansiyeli:31.625 V
3. İyonizasyon Potansiyeli:45.72 V
Yarılanma ömrü:Kararlı
Bilinen izotopları:32K, 33K … 55K
Kararlı izotopları:39K, 41K
Radyoaktiflik:Hayır
Bozunma şekli:Bozunma yok
Oksidasyon Durumu:1
Yoğunluk @ 293 K:0.862 g/cm3
Özgül Isı:0.75 J/gK
Buharlaşma Isısı:79.870 kJ/mol
Füzyon Isısı:2.334 kJ/mol
Elektriksel İletkenlik:0.139 106/cm ohm
Termal İletkenlik:1.024 W/cmK
Elastisite modülü:2.4 103 MPa
Isıl Genleşme Katsayısı:82 10-6 K-1
Yer kabuğundaki bolluk:1.5%
Deniz suyundaki bolluk:0.042%
İnsan vücudundaki miktarı:0.2%
Manyetiklik:Paramanyetik
Sertlik:Mohs: 0,4
Kafes Parametresi:5.247 Å
Kafes Parametresi:
Kafes Parametresi:
( 0 soru/yorum )