Galyum elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Galyum elementi üzerinde galyumun simgesi, atom numarası ve atom ağırlığı.
Galyum elementi
Galyum, simgesi Ga, atom sayısı 31, atom ağırlığı 69,72 yoğunluğu 5,9 erime noktası 29,78 °C olan, mavimsi beyaz renkli, yumuşak ve nadir bulunan metalik bir elementtir. Periyodik tabloda 3A grubunda (bor grubu) 4. periyotta bulunur. Paul Émile Lecoq de Boisbaudran tarafından 1875'de Fransa'da keşfedilmiştir.

Galyum atomu ve elektronları
Galyum atomu elektron kabuk modeli
Boksit, germanit ve kömür gibi minerallerde kabuk boyunca bulunur. Galyum, elektronikte yarı iletken üretiminde kullanılır. LED'ler (ışık yayan diyotlar) ve GaAs lazer diyotlarının üretiminde yer alır. Galyum oda sıcaklığına yakın bir sıcaklıkta erir ve metaller arasında en büyük sıvı aralıklarından birine sahiptir. Bu yönüyle yüksek sıcaklık termometrelerinde kullanılır. Ayrıca galyum, çoğu metal ile kolayca alaşım oluşturur ve bu özelliğiyle de düşük erime noktasına sahip alaşımlar oluşturmak için kullanılır.

Galyum Element Özellikleri
Simgesi:Ga
Atom Numarası:31
Grup:Metal
Kristal Yapısı:Ortorombik
Atomik Ağırlığı:69,723
Proton Sayısı:31
Nötron Sayısı:39
Elektron Sayısı:31
Enerji seviyesi (kabuk)
başına elektronlar:
2,8,18,3
Elektron konfigürasyonu
(dizilimi):
[Ar] 3d10 4s2 4p1
Değerlik (valans):2,3
Erime Noktası:29.78 °C
Kaynama Sıcaklığı:2204 °C
İyonlaşma enerjisi:578,8 (kJ/mol)
Elektron ilgisi:29 (kJ/mol)
Elektronegatiflik:1,81
Kovalent Yarıçap:1.26 Å
İyonik Yarıçap:.62 (+3) Å
Atomik Yarıçap:1.81 Å
Atomik Hacim:11.8 cm3/mol
1. İyonizasyon Potansiyeli:5.9993 V
2. İyonizasyon Potansiyeli:20.51 V
3. İyonizasyon Potansiyeli:30.71 V
Yarılanma ömrü:Kararlı
Bilinen izotopları:56Ga, 57Ga … 86Ga
Kararlı izotopları:69Ga, 71Ga
Radyoaktiflik:Hayır
Bozunma şekli:Bozunma yok
Oksidasyon Durumu:3
Yoğunluk @ 293 K:5.907 g/cm3
Özgül Isı:0.37 J/gK
Buharlaşma Isısı:258.70 kJ/mol
Füzyon Isısı:5.590 kJ/mol
Elektriksel İletkenlik:0.0678 106/cm ohm
Termal İletkenlik:0.406 W/cmK
Elastisite modülü:11 103 MPa
Isıl Genleşme Katsayısı:19.7 10-6 K-1
Yer kabuğundaki bolluk:0.0019%
Deniz suyundaki bolluk:3×10-9%
İnsan vücudundaki miktarı:Yok
Manyetiklik:Diyamanyetik
Sertlik:Mohs: 1,5
Kafes Parametresi:4.523 Å
Kafes Parametresi:7.661 Å
Kafes Parametresi:4.524 Å
( 0 soru/yorum )