Gümüş elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Gümüş elementi üzerinde gümüşün simgesi, atom numarası ve atom ağırlığı.
Gümüş elementi
Gümüş, simgesi Ag, atom numarası 47, atom ağırlığı 107,87 özgül ağırlığı 10,5 olan, 960 °C de eriyen, parlak, sünek, beyazımsı-gri renkte, paslanmayan, kolay işlenebilen değerli bir metal elementtir. Periyodik tabloda 1B grubunda (geçiş metalleri grubu) 5. periyotta bulunur. Keşfi eski uygarlıklara dayanır ve yaklaşık 5000 yıldır bilinmektedir.

Gümüş doğada, arjantit, kerarjirit, prustit, pirarjirit, stefanit gibi minerallerde bulunur. Genellikle altın, bakır, gümüş, kurşun ve çinko cevherleriyle birlikte görülür.

Gümüş atomu ve elektronları
Gümüş atomu elektron kabuk modeli
Günümüzde takı ve süs eşyası için alaşımlarda kullanılan gümüş eskiden yoğun bir şekilde para basmak için kullanılmıştır. Saf gümüşün, ısı ve elektrik iletkenliği çok iyidir, bu özelliğiyle bazen lehim, elektrik kontakları ve baskılı devre kartlarının yapımında kullanılır. Aynı zamanda gümüş, görülebilir ışığı en iyi yansıtan elementtir, bu yönüyle de ayna yapımında kullanılır. Gümüş nitrat, ışığa karşı hassastır ve fotoğraf filmleri ve kağıtları yapmak için kullanılır. Gümüş iyodür, yapay yağmur oluşturmak için bulutları tohumlamak için kullanılır.

Gümüş Element Özellikleri
Simgesi:Ag
Atom Numarası:47
Grup:Geçiş metali
Kristal Yapısı:Kübik merkezli yüzey
Atomik Ağırlığı:107,8682
Proton Sayısı:47
Nötron Sayısı:61
Elektron Sayısı:47
Enerji seviyesi (kabuk)
başına elektronlar:
2,8,18,18,1
Elektron konfigürasyonu
(dizilimi):
[Kr] 4d10 5s1
Değerlik (valans):1,2
Erime Noktası:961.93 °C
Kaynama Sıcaklığı:2162 °C
İyonlaşma enerjisi:731 (kJ/mol)
Elektron ilgisi:125,7 (kJ/mol)
Elektronegatiflik:1,93
Kovalent Yarıçap:1.34 Å
İyonik Yarıçap:1.15 (+1) Å
Atomik Yarıçap:1.75 Å
Atomik Hacim:10.3 cm3/mol
1. İyonizasyon Potansiyeli:7.5762 V
2. İyonizasyon Potansiyeli:21.49 V
3. İyonizasyon Potansiyeli:34.83 V
Yarılanma ömrü:Kararlı
Bilinen izotopları:93Ag, 94Ag … 130Ag
Kararlı izotopları:107Ag, 109Ag
Radyoaktiflik:Hayır
Bozunma şekli:Bozunma yok
Oksidasyon Durumu:1
Yoğunluk @ 293 K:10.5 g/cm3
Özgül Isı:0.235 J/gK
Buharlaşma Isısı:250.580 kJ/mol
Füzyon Isısı:11.30 kJ/mol
Elektriksel İletkenlik:0.630 106/cm ohm
Termal İletkenlik:4.29 W/cmK
Elastisite modülü:80 103 MPa
Isıl Genleşme Katsayısı:18.9 10-6 K-1
Yer kabuğundaki bolluk:7.9×10-6%
Deniz suyundaki bolluk:1×10-8%
İnsan vücudundaki miktarı:Yok
Manyetiklik:Diyamanyetik
Sertlik:Mohs: 2,5
Kafes Parametresi:4.0863 Å
Kafes Parametresi:
Kafes Parametresi:
( 0 soru/yorum )