Helyum elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Helyum elementi üzerinde helyumun simgesi, atom numarası ve atom ağırlığı.
Helyum elementi
Helyum, simgesi He, atom numarası 2, atom ağırlığı 4,003 olan, asal gazlar grubundan hafif, renksiz, kokusuz ve yanıcı olmayan bir gaz elementtir. Periyodik tabloda 8A (soygazlar) grubunda 1. periyotta bulunur. 1868'te bir Fransız astronom olan Pierre-Jules-César Janssen tarafından güneşte olduğu ileri sürülen helyum, Sir William Ramsey ve Nils Langet, P. T. Cleve tarafından 1895'de İskoçya / İsveç'te Dünya üzerinde bulunarak keşfedilmiştir.

Helyum havada ve bazı doğal gaz yataklarında bulunur ve bu kaynaklardan elde edilir. Atmosferdeki oranı yaklaşık 1.000.000/5'dir. Evrende en bol ikinci, Dünya atmosferinde de en bol altıncı elementtir.

Helyum havadan hafif olması nedeniyle balonlarda ve zeplinlerde yükselten/uçuran bir gaz olarak kullanılır. Derin deniz dalışlarında azot içermeyen hava oluşturmak için oksijenle karıştırılır. Sıvı helyum, süper iletkenliği incelemek, süper iletken mıknatıslar oluşturmak ve diğer düşük sıcaklık araştırmaları yapmak için kriyojenik (soğutucu) bir sıvı olarak kullanılır.

Helyum atomu ve elektronları
Helyum atomu elektron kabuk modeli
Helyum inert bir gazdır ve diğer elementlerle kolayca birleşmez ve bu yüzden henüz bilinen bir bileşiği yoktur. Bu özelliğiyle ark kaynaklarında siper olarak, sıvı yakıtlı roketlerin yakıt tanklarıyla süpersonik rüzgar tünellerinde basınçlı ve inert (tepkisiz) bir ortam oluşturmak için kullanılır.

İçine helyum gazı doldurulmuş basınçlı bir tüpten içinden elektrik akımı geçirildiğinde pembemsi beyazımsı bir ışık elde edilir. Bu yönüyle aydınlatmalı reklam sektöründe kullanılır.

Ayrıca eser miktarda helyum Dünyanın çekim alanından kurtularak sürekli olarak uzaya savrulur. Ancak bu eksilen atmosferik helyum, yer kabuğundaki radyoaktif elementlerin alfa bozunmalarıyla da devamlı olarak tamamlanır. Bir alfa parçacığı iki elektron yakaladığında helyum atomuna dönüşür.

Ayrıca nefes yoluyla içe çekilen helyum, ses tonunu geçici olarak ince ve komik bir hale getirir. Bu etkiye ses dalgalarının, atmosferik havaya göre yoğunluğu daha az olan helyum gazı içinde daha hızlı ilerlemesi neden olur. Ancak muhtemel birkaç zararı nedeniyle nefes yoluyla helyum çekilmesi tavsiye edilmemektedir.

Helyum Element Özellikleri
Simgesi:He
Atom Numarası:2
Grup:Soy Gaz
Kristal Yapısı:Heksagonal
Atomik Ağırlığı:4,002602
Proton Sayısı:2
Nötron Sayısı:2
Elektron Sayısı:2
Enerji seviyesi (kabuk)
başına elektronlar:
2
Elektron konfigürasyonu
(dizilimi):
1s2
Değerlik (valans):0
Erime Noktası:-272.2 °C @ 26 atmos.
Kaynama Sıcaklığı:-268.934 °C
İyonlaşma enerjisi:2372,3 (kJ/mol)
Elektron ilgisi:-21 (kJ/mol)
Elektronegatiflik:0
Kovalent Yarıçap:0.93 Å
İyonik Yarıçap:
Atomik Yarıçap:0.49 Å
Atomik Hacim:19.5 cm3/mol
1. İyonizasyon Potansiyeli:24.5874 V
2. İyonizasyon Potansiyeli:54.416 V
3. İyonizasyon Potansiyeli:
Yarılanma ömrü:Kararlı
Bilinen izotopları:2He, 3He … 10He
Kararlı izotopları:3He, 4He
Radyoaktiflik:Hayır
Bozunma şekli:Bozunma yok
Oksidasyon Durumu:0
Yoğunluk @ 293 K:0.0001787 g/cm3
Özgül Isı:5.193 J/gK
Buharlaşma Isısı:0.0845 kJ/mol
Füzyon Isısı:0.02 kJ/mol
Elektriksel İletkenlik:
Termal İletkenlik:0.00152 W/cmK
Elastisite modülü:
Isıl Genleşme Katsayısı:
Yer kabuğundaki bolluk:5.5×10-7%
Deniz suyundaki bolluk:7.2×10-10%
İnsan vücudundaki miktarı:Yok
Manyetiklik:Diyamanyetik
Sertlik:
Kafes Parametresi:
Kafes Parametresi:
Kafes Parametresi:
( 0 soru/yorum )