Kaliforniyum elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları

Kaliforniyum elementi üzerinde kaliforniyumun simgesi, atom numarası ve atom ağırlığı.
Kaliforniyum elementi
Kaliforniyum, simgesi Cf, atom sayısı 98, atom ağırlığı 251 olan güçlü nötron yayan yapay bir radyoaktif elementtir. Periyodik tabloda 3B (geçiş metallerinin bir alt serisini oluşturan aktinitler grubunda) 7. periyotta bulunur. G. T. Seaborg, S. G. Tompson, A. Ghiorso, K. Street Jr. tarafından 1950'de Amerika Birleşik Devletlerinde keşfedilmiştir.

Kaliforniyum, küriyumun helyum iyonlarıyla bombalanmasıyla elde edilir. Kaliforniyumun en kararlı izotopu olan ²⁵¹Kaliforniyum, yaklaşık 898 yıllık bir yarı ömre sahiptir. Alfa bozunması veya spontan fizyon yoluyla ²⁴⁷Küriyuma dönüşür. Yaklaşık 2.6 yıllık yarı ömrü olan ²⁵²Kaliforniyum izotopu ise çok güçlü bir nötron kaynağıdır. Bir mikrogram (0.000001 gram) ²⁵²Kaliforniyum, dakikada 170.000.000 nötron üretir.

Kaliforniyum atomu ve elektronları
Kaliforniyum atomu elektron
kabuk modeli
Kaliforniyum, nötron aktivasyonu olarak bilinen bir teknikle altın ve gümüş cevherlerini tanımlamak için bir nötron kaynağı olarak kullanılır. Petrol kuyularında su ve yağ taşıyan tabakaları bulmak için kullanılan nötron nem ölçerler olarak bilinen cihazlarda da yine kaliforniyumdan yararlanılır.


KALİFORNİYUM ELEMENT ÖZELLİKLERİ
Özellik Değer
Simgesi:Cf
Atom Numarası:98
Grup:Nadir element
Kristal Yapısı:Bilinmiyor
Atomik Ağırlığı:(251,0796)
Proton Sayısı:98
Nötron Sayısı:153
Elektron Sayısı:98
Enerji seviyesi (kabuk)
başına elektronlar:
2,8,18,32,28,8,2
Elektron konfigürasyonu
(dizilimi):
[Rn] 5f¹⁰ 7s²
Değerlik (valans):4
Erime Noktası:900 °C
Kaynama Sıcaklığı:
İyonlaşma enerjisi:608 (kJ/mol)
Elektron ilgisi:
Elektronegatiflik:1,3
Kovalent Yarıçap:
İyonik Yarıçap:
Atomik Yarıçap:
Atomik Hacim:
1. İyonizasyon Potansiyeli:6.30 V
2. İyonizasyon Potansiyeli:
3. İyonizasyon Potansiyeli:
Yarılanma ömrü:900.5580923389 yıl
Bilinen izotopları:²³⁷Cf, ²³⁸Cf … ²⁵⁶Cf
Kararlı izotopları:Yok
Radyoaktiflik:Evet ☢
Bozunma şekli:Alfa emisyonu
Oksidasyon Durumu:4,(3)
Yoğunluk:15.1 g/cm3
Özgül Isı:
Buharlaşma Isısı:
Füzyon Isısı:
Elektriksel İletkenlik:
Termal İletkenlik:0.1 W/cmK
Elastisite modülü:
Isıl Genleşme Katsayısı:
Yer kabuğundaki bolluk:0
Deniz suyundaki bolluk:0
İnsan vücudundaki miktarı:0
Manyetiklik:Yok
Sertlik:
Kafes Parametresi:
Kafes Parametresi:
Kafes Parametresi:

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.