Kurşun elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Kurşun elementi üzerinde kurşunun simgesi, atom numarası ve atom ağırlığı.
Kurşun elementi
Kurşun simgesi Pb, atom numarası 82, atom ağırlığı 207,2 olan 11,3 yoğunluğunda, çok yumuşak, sünek, dövülerek şekil verilebilen, mavimsi gri renkte metalik bir elementtir. Periyodik tabloda 4A grubunda (karbon grubu) 6. periyotta bulunur. Keşfi çok eski uygarlıklara kadar dayanır. En sık galen veya kurşun sülfür (PbS) de denilen cevherlerde bulunur. Bazen kendi doğal haliyle de bulunur.

Kurşun atomu ve elektronları
Kurşun atomu elektron kabuk modeli
Kurşun yüksek yoğunluk özelliğiyle X-ışını makinelerinde ve nükleer reaktörlerde radyasyon kalkanı olarak kullanılır. Korozyona karşı dayanaklı olma, ses ve titreşimleri emme özellikleriyle çeşitli kaplamalarda kullanılır. Akü yapımında, lehim üretiminde ve paslanmaya dayanıklı bazı özel boyalarda yine kurşundan yararlanılır. Ayrıca ağır, bol ve ucuz bir metal olması nedeniyle mermi çekirdeklerinde de kullanılır.

Kurşun Element Özellikleri
Simgesi:Pb
Atom Numarası:82
Grup:Metal
Kristal Yapısı:Kübik merkezli yüzey
Atomik Ağırlığı:207,2
Proton Sayısı:82
Nötron Sayısı:125
Elektron Sayısı:82
Enerji seviyesi (kabuk)
başına elektronlar:
2,8,18,32,18,4
Elektron konfigürasyonu
(dizilimi):
[Xe] 4f14 5d10 6s2 6p2
Değerlik (valans):2,4
Erime Noktası:327.502 °C
Kaynama Sıcaklığı:1740 °C
İyonlaşma enerjisi:715,5 (kJ/mol)
Elektron ilgisi:110 (kJ/mol)
Elektronegatiflik:2,33
Kovalent Yarıçap:1.47 Å
İyonik Yarıçap:1.19 (+2) Å
Atomik Yarıçap:1.81 Å
Atomik Hacim:18.17 cm3/mol
1. İyonizasyon Potansiyeli:7.4167 V
2. İyonizasyon Potansiyeli:15.028 V
3. İyonizasyon Potansiyeli:31.943 V
Yarılanma ömrü:Kararlı
Bilinen izotopları:178Pb, 179Pb … 215Pb
Kararlı izotopları:204Pb, 206Pb, 207Pb, 208Pb
Radyoaktiflik:Hayır
Bozunma şekli:Bozunma yok
Oksidasyon Durumu:4,(2)
Yoğunluk @ 293 K:11.34 g/cm3
Özgül Isı:0.13 J/gK
Buharlaşma Isısı:177.70 kJ/mol
Füzyon Isısı:4.799 kJ/mol
Elektriksel İletkenlik:0.0481 106/cm ohm
Termal İletkenlik:0.353 W/cmK
Elastisite modülü:20 103 MPa
Isıl Genleşme Katsayısı:28.8 10-6 K-1
Yer kabuğundaki bolluk:0.001%
Deniz suyundaki bolluk:3×10-9%
İnsan vücudundaki miktarı:0.00017%
Manyetiklik:Diyamanyetik
Sertlik:Mohs: 1,5
Kafes Parametresi:4.9504 Å
Kafes Parametresi:
Kafes Parametresi:
( 0 soru/yorum )