Holmiyum elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Holmiyum elementi üzerinde holmiyumun simgesi, atom numarası ve atom ağırlığı.
Holmiyum elementi
Holmiyum, simgesi Ho, atom numarası 67, atom ağırlığı 164,93 olan doğada az bulunan, oldukça yumuşak, dövülebilir, parlak ve gümüşümsü gri renkli metalik bir elementtir. Periyodik tabloda 3B (geçiş metallerinin bir alt serisini oluşturan lantanitler) grubunda 6. periyotta bulunur. J. L. Soret tarafından 1878'de İsviçre'de keşfedilmiştir.

Holmiyum atomu ve elektronları
Holmiyum atomu elektron kabuk modeli
Holmiyum gadolinit mineralinde bulunur. Yaklaşık yarısı nadir toprak elementi olan monazit minerali ise tipik olarak % 0.05 holmiyum içerir.

Nükleer ve elektronik endüstrisinde kullanılabilir olmasına rağmen holmiyum çok az pratik uygulamaya ve ticari kullanım alanına sahiptir. Bununla birlikte, gelecekteki uygulamalar için umut veren bazı sıra dışı manyetik özellikler sergiler.

Holmiyum Element Özellikleri
Simgesi:Ho
Atom Numarası:67
Grup:Nadir element
Kristal Yapısı:Heksagonal
Atomik Ağırlığı:164,93032
Proton Sayısı:67
Nötron Sayısı:98
Elektron Sayısı:67
Enerji seviyesi (kabuk)
başına elektronlar:
2,8,18,29,8,2
Elektron konfigürasyonu
(dizilimi):
[Xe] 4f11 6s2
Değerlik (valans):3
Erime Noktası:1474 °C
Kaynama Sıcaklığı:2700 °C
İyonlaşma enerjisi:581 (kJ/mol)
Elektron ilgisi:50 (kJ/mol)
Elektronegatiflik:1,23
Kovalent Yarıçap:1.58 Å
İyonik Yarıçap:
Atomik Yarıçap:2.47 Å
Atomik Hacim:18.7 cm3/mol
1. İyonizasyon Potansiyeli:6.0216 V
2. İyonizasyon Potansiyeli:11.805 V
3. İyonizasyon Potansiyeli:22.843 V
Yarılanma ömrü:Kararlı
Bilinen izotopları:140Ho, 141Ho … 175Ho
Kararlı izotopları:165Ho
Radyoaktiflik:Hayır
Bozunma şekli:Bozunma yok
Oksidasyon Durumu:3
Yoğunluk @ 293 K:8.80 g/cm3
Özgül Isı:0.16 J/gK
Buharlaşma Isısı:241.0 kJ/mol
Füzyon Isısı:12.20 kJ/mol
Elektriksel İletkenlik:0.0124 106/cm ohm
Termal İletkenlik:0.162 W/cmK
Elastisite modülü:72 103 MPa
Isıl Genleşme Katsayısı:9.8 10-6 K-1
Yer kabuğundaki bolluk:0.00012%
Deniz suyundaki bolluk:2.2×10-11%
İnsan vücudundaki miktarı:Yok
Manyetiklik:Paramanyetik
Sertlik:Mohs: 1,65
Kafes Parametresi:3.5774 Å
Kafes Parametresi:
Kafes Parametresi:5.6160 Å
( 0 soru/yorum )