Hidrojen elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Hidrojen elementi üzerinde hidrojenin simgesi, atom numarası ve atom ağırlığı.
Hidrojen elementi
Hidrojen, simgesi H, atom numarası 1, atom ağırlığı 1,008 olan -255 °C de eriyen, -252 °C de kaynayan, oksijenle birleşerek suyu oluşturan, renksiz, tatsız, kokusuz bir gaz elementtir. Tek bir proton ve tek bir elektrondan oluşur. Periyodik tabloda 1A grubunda 1. periyotta bulunur. Henry Cavendish tarafından 1766'da İngiltere'de keşfedilmiştir.

Evrendeki en bol, yer kabuğunda da onuncu en bol elementtir. Görünür evrenin % 90'ının hidrojenden oluştuğu tahmin edilmektedir. Hidrojen, çoğu yıldızın enerji üretmesi için yaktığı ham yakıttır.

Hidrojen atomu ve elektronları
Hidrojen atomu elektron kabuk modeli
Hidrojen büyük miktarlarda aşırı ısıtılmış buharın metan veya karbon ile reaksiyona sokulmasıyla üretilir. Laboratuvarda ise metallerin asit çözeltileri ile reaksiyona girmesiyle veya elektroliz ile elde edilir.

Hidrojen çoğunlukla amonyak üretiminde kullanılır. Ayrıca metal rafinasyonunda ve hafif olduğu için de balonlarda kullanılır. Yanıcı olma özelliğiyle sıvılaştırılmış hidrojen roketlerde yakıt olarak kullanılır. Ayrıca sıvı hidrojen süper iletken çalışmalarında da kullanılır. Hidrojenasyon adı verilen bir işlem ile yağlara eklenir.

Hidrojenin üç yaygın izotopu vardır. Protyum adı verilen en basit izotop sıradan hidrojendir. Diğer iki ağır izotopu olan döteryum ve trityum ise nükleer fisyon ve füzyon için kullanılır.

Hidrojen Element Özellikleri
Simgesi:H
Atom Numarası:1
Grup:Ametal
Kristal Yapısı:Heksagonal
Atomik Ağırlığı:1,00794
Proton Sayısı:1
Nötron Sayısı:0
Elektron Sayısı:1
Enerji seviyesi (kabuk)
başına elektronlar:
1
Elektron konfigürasyonu
(dizilimi):
1s1
Değerlik (valans):1
Erime Noktası:-255.34 °C
Kaynama Sıcaklığı:-252.87 °C
İyonlaşma enerjisi:1312 (kJ/mol)
Elektron ilgisi:72,8 (kJ/mol)
Elektronegatiflik:2,2
Kovalent Yarıçap:0.32 Å
İyonik Yarıçap:1.54 (+1) Å
Atomik Yarıçap:0.79 Å
Atomik Hacim:14.4 cm3/mol
1. İyonizasyon Potansiyeli:13.5984 V
2. İyonizasyon Potansiyeli:
3. İyonizasyon Potansiyeli:
Yarılanma ömrü:Kararlı
Bilinen izotopları:1H, 2H … 7H
Kararlı izotopları:1H, 2H
Radyoaktiflik:Hayır
Bozunma şekli:Bozunma yok
Oksidasyon Durumu:±1
Yoğunluk @ 293 K:0.00008988 g/cm3
Özgül Isı:14.304 J/gK
Buharlaşma Isısı:0.44936 kJ/mol
Füzyon Isısı:0.05868 kJ/mol
Elektriksel İletkenlik:
Termal İletkenlik:0.001815 W/cmK
Elastisite modülü:
Isıl Genleşme Katsayısı:
Yer kabuğundaki bolluk:0.15%
Deniz suyundaki bolluk:11%
İnsan vücudundaki miktarı:10%
Manyetiklik:Diyamanyetik
Sertlik:
Kafes Parametresi:
Kafes Parametresi:
Kafes Parametresi:
( 0 soru/yorum )