Neodimyum (neodim) elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Neodimyum elementi üzerinde neodimyumun simgesi, atom numarası ve atom ağırlığı.
Neodim elementi
Neodimyum (veya neodim), simgesi Nd, atom numarası 60, atom ağırlığı 144,24 olan 6,96 yoğunluğunda, havada kolayca oksitlenen gümüş-beyazı renkte nadir bir metalik elementtir. Periyodik tabloda 3B (geçiş metallerinin bir alt serisini oluşturan lantanitler) grubunda 6. periyotta bulunur. C. F. Aver von Welsbach tarafından 1925'de Avusturya'da keşfedilmiştir. Monazit kumdan elde edilmiş halojen tuzlarının elektrolizinden elde edilir.

Neodimyum atomu ve elektronları
Neodimyum atomu elektron kabuk modeli
Neodimyum, lazerler için yapay yakut yapımında, kaynakçı gözlüklerine takılan praseodimli özel bir cam üretiminde kullanılır. Parlak mor cam ve kızılötesi radyasyonu filtreleyen özel cam üretmek içinde neodimyumdan yararlanılır. Demir kirleticilerin neden olduğu camdaki yeşil rengi azaltmak için camlara eklenir. Çakmak taşı yapımında kullanılan mish metalin % 18'ini oluşturur. Ayrıca bor ve demirle birlikte güçlü neodimyum mıknatıs yapımında kullanılır.

Neodimyum Element Özellikleri
Simgesi:Nd
Atom Numarası:60
Grup:Nadir element
Kristal Yapısı:Heksagonal
Atomik Ağırlığı:144,24
Proton Sayısı:60
Nötron Sayısı:84
Elektron Sayısı:60
Enerji seviyesi (kabuk)
başına elektronlar:
2,8,18,22,8,2
Elektron konfigürasyonu
(dizilimi):
[Xe] 4f4 6s2
Değerlik (valans):3
Erime Noktası:1021 °C
Kaynama Sıcaklığı:3074 °C
İyonlaşma enerjisi:530 (kJ/mol)
Elektron ilgisi:50 (kJ/mol)
Elektronegatiflik:1,14
Kovalent Yarıçap:1.64 Å
İyonik Yarıçap:
Atomik Yarıçap:2.64 Å
Atomik Hacim:20.6 cm3/mol
1. İyonizasyon Potansiyeli:5.5250 V
2. İyonizasyon Potansiyeli:10.727 V
3. İyonizasyon Potansiyeli:22.076 V
Yarılanma ömrü:Kararlı
Bilinen izotopları:124Nd, 125Nd … 161Nd
Kararlı izotopları:142Nd, 143Nd, 145Nd, 146Nd, 148Nd
Radyoaktiflik:Hayır
Bozunma şekli:Bozunma yok
Oksidasyon Durumu:3
Yoğunluk @ 293 K:7.0 g/cm3
Özgül Isı:0.19 J/gK
Buharlaşma Isısı:273.0 kJ/mol
Füzyon Isısı:7.140 kJ/mol
Elektriksel İletkenlik:0.0157 106/cm ohm
Termal İletkenlik:0.165 W/cmK
Elastisite modülü:38 103 MPa
Isıl Genleşme Katsayısı:6.9 10-6 K-1
Yer kabuğundaki bolluk:0.0033%
Deniz suyundaki bolluk:2.8×10-10%
İnsan vücudundaki miktarı:Yok
Manyetiklik:Paramanyetik
Sertlik:Mohs: 1,23
Kafes Parametresi:3.6580 Å
Kafes Parametresi:
Kafes Parametresi:
( 0 soru/yorum )