Niyobyum elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları

Niyobyum elementi üzerinde niyobyumun simgesi, atom numarası ve atom ağırlığı.
Niyobyum elementi
Niyobyum, simgesi Nb, atom numarası 41, atom ağırlığı 92,90 yoğunluğu 8,57 olan parlak beyaz renkte, sünek ve yumuşak metalik bir elementtir. Eskiden kolombiyum (Cb) olarak da bilinen niyobyum periyodik tabloda 5B grubunda (geçiş metalleri grubu) 5. periyotta bulunur. Charles Hatchet tarafından 1801'de İngiltere'de keşfedilmiştir.

Niyobyum atomu ve elektronları
Niyobyum atomu elektron
kabuk modeli
Niyobyum, kolumbit ve piroklor minerallerinden elde edilir. Nükleer reaktörler, jetler ve füzeler için paslanmaz çelik alaşımlarda kullanılır. Demir ve nikel ile de alaşım yapılır. Kalay, alüminyum, titanyum ve zirkonyum ile alaşımları süper iletken olarak bilinir. Saf niyobyum, -263.75 °C ve altında soğutulduğunda süperiletken olur.


NİYOBYUM ELEMENT ÖZELLİKLERİ
Özellik Değer
Simgesi:Nb
Atom Numarası:41
Grup:Geçiş metali
Kristal Yapısı:Kübik merkezli
Atomik Ağırlığı:92,90638
Proton Sayısı:41
Nötron Sayısı:52
Elektron Sayısı:41
Enerji seviyesi (kabuk)
başına elektronlar:
2,8,18,12,1
Elektron konfigürasyonu
(dizilimi):
[Kr] 4d⁴ 5s¹
Değerlik (valans):2,3,5
Erime Noktası:2468 °C ±10 °C
Kaynama Sıcaklığı:4742 °C
İyonlaşma enerjisi:664 (kJ/mol)
Elektron ilgisi:96 (kJ/mol)
Elektronegatiflik:1,6
Kovalent Yarıçap:1.34 Å
İyonik Yarıçap:.64 (+5) Å
Atomik Yarıçap:2.08 Å
Atomik Hacim:10.87 cm³/mol
1. İyonizasyon Potansiyeli:6.7589 V
2. İyonizasyon Potansiyeli:14.32 V
3. İyonizasyon Potansiyeli:25.04 V
Yarılanma ömrü:Kararlı
Bilinen izotopları:⁸¹Nb, ⁸²Nb … ¹¹³Nb
Kararlı izotopları:⁹³Nb
Radyoaktiflik:Hayır
Bozunma şekli:Bozunma yok
Oksidasyon Durumu:(5),3
Yoğunluk @ 293 K:8.57 g/cm³
Özgül Isı:0.26 J/gK
Buharlaşma Isısı:682.0 kJ/mol
Füzyon Isısı:26.40 kJ/mol
Elektriksel İletkenlik:0.0693×10⁶/cm ohm
Termal İletkenlik:0.537 W/cmK
Elastisite modülü:104×10³ MPa
Isıl Genleşme Katsayısı:7.3×10⁻⁶ K⁻¹
Yer kabuğundaki bolluk:0.0017%
Deniz suyundaki bolluk:1×10⁻¹⁰%
İnsan vücudundaki miktarı:Yok
Manyetiklik:Paramanyetik
Sertlik:Mohs: 6
Kafes Parametresi:3.3067 Å
Kafes Parametresi:
Kafes Parametresi:

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.