Lavrensiyum elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Lavrensiyum elementi üzerinde lavrensiyumun simgesi, atom numarası ve atom ağırlığı.
Lavrensiyum Elementi
(illüstrasyondur)
Lavrensiyum, simgesi Lr, atom sayısı 103 olan ve yapay olarak üretilen radyoaktif bir elementtir. Periyodik tabloda 3B (geçiş metallerinin bir alt serisini oluşturan aktinitler grubunda) 7. periyotta bulunur. A. Ghiorso, T. Sikkeland, A. E. Larsh, R. M. Latimer tarafından 1961'de Amerika Birleşik Devletlerinde keşfedilmiştir.

Lavrensiyum atomu ve elektronları
Lavrensiyum atomu elektron kabuk modeli
Lavrensiyum, kaliforniyum atomlarının bor iyonları ile bombalanmasıyla elde edilir. Lavrensiyumun en kararlı izotopu olan 262Lavrensiyum yaklaşık 4 saatlik bir yarı ömre sahiptir. Elektron yakalama ile 262Nobelyuma, alfa bozunmasıyla veya spontan fizyon yoluyla 258Mendelevyuma dönüşür. Sadece küçük miktarlarda üretilen lavrensiyum, temel bilimsel araştırmalar dışında önemli ticari uygulamalara ve kullanım alanlarına sahip değildir.

Lavrensiyum Element Özellikleri
Simgesi:Lr
Atom Numarası:103
Grup:Nadir element
Kristal Yapısı:Bilinmiyor
Atomik Ağırlığı:(262,1098)
Proton Sayısı:103
Nötron Sayısı:159
Elektron Sayısı:103
Enerji seviyesi (kabuk)
başına elektronlar:
2,8,18,32,32,8,3
Elektron konfigürasyonu
(dizilimi):
[Rn] 5f14 6d1 7s2
Değerlik (valans):3
Erime Noktası:1627 °C
Kaynama Sıcaklığı:
İyonlaşma enerjisi:
Elektron ilgisi:
Elektronegatiflik:
Kovalent Yarıçap:
İyonik Yarıçap:
Atomik Yarıçap:
Atomik Hacim:
1. İyonizasyon Potansiyeli:
2. İyonizasyon Potansiyeli:
3. İyonizasyon Potansiyeli:
Yarılanma ömrü:10 saat
Bilinen izotopları:251Lr, 252Lr … 266Lr
Kararlı izotopları:Yok
Radyoaktiflik:Evet ☢
Bozunma şekli:Alfa emisyonu
Oksidasyon Durumu:3
Yoğunluk @ 293 K:
Özgül Isı:
Buharlaşma Isısı:
Füzyon Isısı:
Elektriksel İletkenlik:
Termal İletkenlik:0.1 W/cmK
Elastisite modülü:
Isıl Genleşme Katsayısı:
Yer kabuğundaki bolluk:0
Deniz suyundaki bolluk:0
İnsan vücudundaki miktarı:0
Manyetiklik:Yok
Sertlik:
Kafes Parametresi:
Kafes Parametresi:
Kafes Parametresi:
( 0 soru/yorum )