Lityum elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Lityum elementi üzerinde lityumun simgesi, atom numarası ve atom ağırlığı.
Lityum elementi
Lityum simgesi Li, atom numarası 3, atom ağırlığı 6,941 yoğunluğu 0,59 olan, yumuşak, gümüşi beyaz renkli, bilinen en hafif metal elementtir. Periyodik tabloda 1A (alkali metaller) grubunda 2. periyotta bulunur. Yer kabuğunun sadece 0.0007%'sini oluşturur. Johann Arfwedson tarafından 1817'de İsveç'te keşfedilmiştir.

Lityum, eritilmiş lityum klorür ve spodümen [LiAl (Si2O6)] olarak adlandırılan bir silikat mineralinden elektrik yükü geçirilmesiyle elde edilir.

Lityum atomu ve elektronları
Lityum atomu elektron kabuk modeli
Lityum, en yüksek özgül sıcaklığa sahip katı elementtir; bu özelliğiyle ısı transfer uygulamalarında kullanılır. En hafif metal olduğu için uçaklar için güçlü ve hafif metaller yapmak için alüminyum, bakır, manganez ve kadmiyumla alaşımlı metaller üretir. Pillerde, bazı cam ve seramik çeşitlerinde ve bazı yağlayıcılarda kullanılır. Duygu-durum dengeleyici olarak bazı psikolojik rahatsızlıklarda da yine lityumdan yararlanılır.

Lityum Element Özellikleri
Simgesi:Li
Atom Numarası:3
Grup:Alkali Metal
Kristal Yapısı:Kübik merkezli
Atomik Ağırlığı:6,941
Proton Sayısı:3
Nötron Sayısı:4
Elektron Sayısı:3
Enerji seviyesi (kabuk)
başına elektronlar:
2,1
Elektron konfigürasyonu
(dizilimi):
[He] 2s1
Değerlik (valans):1
Erime Noktası:180.54 °C
Kaynama Sıcaklığı:1342 °C
İyonlaşma enerjisi:520,2 (kJ/mol)
Elektron ilgisi:59,8 (kJ/mol)
Elektronegatiflik:0,98
Kovalent Yarıçap:1.23 Å
İyonik Yarıçap:.76 (+1) Å
Atomik Yarıçap:2.05 Å
Atomik Hacim:13.10 cm3/mol
1. İyonizasyon Potansiyeli:5.3917 V
2. İyonizasyon Potansiyeli:76.638 V
3. İyonizasyon Potansiyeli:122.451 V
Yarılanma ömrü:Kararlı
Bilinen izotopları:3Li, 4Li … 12Li
Kararlı izotopları:6Li, 7Li
Radyoaktiflik:Hayır
Bozunma şekli:Bozunma yok
Oksidasyon Durumu:1
Yoğunluk @ 293 K:0.53 g/cm3
Özgül Isı:3.6 J/gK
Buharlaşma Isısı:145.920 kJ/mol
Füzyon Isısı:3.00 kJ/mol
Elektriksel İletkenlik:0.108 106/cm ohm
Termal İletkenlik:0.847 W/cmK
Elastisite modülü:10 103 MPa
Isıl Genleşme Katsayısı:46 10-6 K-1
Yer kabuğundaki bolluk:0.0017%
Deniz suyundaki bolluk:0.000018%
İnsan vücudundaki miktarı:3×10-6%
Manyetiklik:Paramanyetik
Sertlik:Mohs: 0,6
Kafes Parametresi:3.5101 Å
Kafes Parametresi:
Kafes Parametresi:
( 0 soru/yorum )