Mangan (manganez) elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Manganez (Mangan) elementi üzerinde manganezin simgesi, atom numarası ve atom ağırlığı.
Mangan Elementi
Mangan diğer bir adıyla manganez, simgesi Mn, atom numarası 25, atom ağırlığı 54,938 yoğunluğu 7,43 olan ve 1244 °C'de eriyen, gri renkli çok sert ve kırılgan bir elementtir. Periyodik tabloda 7B grubunda (geçiş metalleri grubu) 4. periyotta bulunur. Johann Gahn tarafından 1774'de İsveç'te keşfedilmiştir.

Mangan doğada oksit durumunda bulunup demirle benzerlikler gösterir: nemli havada demir gibi paslanır. En bol bulunduğu cevherler piroluzit, psilomelan ve rodokrosit mineralleridir. Saf metal elde etmek için toz alüminyum ile karıştırılmış piroluzit bir fırında yakılır.

Manganez (Mangan) atomu ve elektronları
Manganez atomu elektron kabuk modeli
Manganez, çeliği sertleştirmek ve içindeki yabancı maddeleri temizlemek için çelik üretiminde kullanılır. Demiryolu raylarındaki çelik % 1.2'ye kadar manganez içerebilir. Hidrojen oluşumunu önlemek için kuru pillerde, demir kirleticilerin neden olduğu yeşil rengi gidermek içinde camlarda kullanılır. Manganez canlılarda B1 vitamininin etkinliği için çok önemlidir.

Mangan Element Özellikleri
Simgesi:Mn
Atom Numarası:25
Grup:Geçiş metali
Kristal Yapısı:Kübik merkezli
Atomik Ağırlığı:54,93805
Proton Sayısı:25
Nötron Sayısı:30
Elektron Sayısı:25
Enerji seviyesi (kabuk)
başına elektronlar:
2,8,13,2
Elektron konfigürasyonu
(dizilimi):
[Ar] 3d5 4s2
Değerlik (valans):1,2,3,4,6,7
Erime Noktası:1244 °C
Kaynama Sıcaklığı:2061 °C
İyonlaşma enerjisi:717,4 (kJ/mol)
Elektron ilgisi:0 kJ/mol
Elektronegatiflik:1,55
Kovalent Yarıçap:1.17 Å
İyonik Yarıçap:.67 (+2) Å
Atomik Yarıçap:1.79 Å
Atomik Hacim:07.39 cm3/mol
1. İyonizasyon Potansiyeli:7.4340 V
2. İyonizasyon Potansiyeli:15.64 V
3. İyonizasyon Potansiyeli:33.667 V
Yarılanma ömrü:Kararlı
Bilinen izotopları:44Mn, 45Mn … 69Mn
Kararlı izotopları:55Mn
Radyoaktiflik:Hayır
Bozunma şekli:Bozunma yok
Oksidasyon Durumu:7,6,4,(2),3
Yoğunluk @ 293 K:7.43 g/cm3
Özgül Isı:0.48 J/gK
Buharlaşma Isısı:226.0 kJ/mol
Füzyon Isısı:12.050 kJ/mol
Elektriksel İletkenlik:0.00695 106/cm ohm
Termal İletkenlik:0.0782 W/cmK
Elastisite modülü:198 103 MPa
Isıl Genleşme Katsayısı:21.7 10-6 K-1
Yer kabuğundaki bolluk:0.11%
Deniz suyundaki bolluk:2×10-7%
İnsan vücudundaki miktarı:0.00002%
Manyetiklik:Paramanyetik
Sertlik:Mohs: 6
Kafes Parametresi:8.9142 Å
Kafes Parametresi:
Kafes Parametresi:
( 0 soru/yorum )