İndiyum elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları

İndiyum elementi üzerinde indiyumun simgesi, atom numarası ve atom ağırlığı.
İndiyum elementi
İndiyum, simgesi In, atom ağırlığı 114,82 atom numarası 49 olan, gümüşi beyaz renkte, parlak, yumuşak ve alüminyum ile benzerlikleri olan gümüş kadar nadir bir elementtir. Periyodik tabloda 3A grubunda (bor grubu) 5. periyotta bulunur. Ferdinand Reich, T. Richter tarafından 1863'de Almanya'da keşfedilmiştir.

İndiyum atomu ve elektronları
İndiyum atomu elektron
kabuk modeli
İndiyum, bazı çinko cevherlerinde bulunur. Yüksek hızlı mil yataklarını ve rulmanları kaplamada kullanılır: yağlama yağının eşit dağılımını sağlar. Diğer metallerin erime noktasını düşürmede bir alaşım olarak kullanılır: Örneğin % 24 indiyum ve % 76 galyumdan oluşan bir alaşım oda sıcaklığında sıvı haldedir. Ayrıca indiyum elektronikte, transistör, doğrultucu diyot, ısıl direnç, fotoiletken ve diğer yarı iletkenlerde de kullanılır.


İNDİYUM ELEMENTİ ÖZELLİKLERİ
Özellik Değer
Simgesi:In
Atom Numarası:49
Grup:Metal
Kristal Yapısı:Tetragonal
Atomik Ağırlığı:114,818
Proton Sayısı:49
Nötron Sayısı:66
Elektron Sayısı:49
Enerji seviyesi (kabuk)
başına elektronlar:
2,8,18,18,3
Elektron konfigürasyonu
(dizilimi):
[Kr] 4d¹⁰ 5s² 5p¹
Değerlik (valans):1,2,3
Erime Noktası:156.61 °C
Kaynama Sıcaklığı:2080 °C
İyonlaşma enerjisi:558,3 (kJ/mol)
Elektron ilgisi:29 (kJ/mol)
Elektronegatiflik:1,78
Kovalent Yarıçap:1.44 Å
İyonik Yarıçap:.80 (+3) Å
Atomik Yarıçap:2.00 Å
Atomik Hacim:15.7 cm³/mol
1. İyonizasyon Potansiyeli:5.7864 V
2. İyonizasyon Potansiyeli:18.869 V
3. İyonizasyon Potansiyeli:28.03 V
Yarılanma ömrü:Kararlı
Bilinen izotopları:⁹⁷In, ⁹⁸In … ¹³⁵In
Kararlı izotopları:¹¹³In
Radyoaktiflik:Hayır
Bozunma şekli:Bozunma yok
Oksidasyon Durumu:3
Yoğunluk @ 293 K:7.31 g/cm³
Özgül Isı:0.23 J/gK
Buharlaşma Isısı:231.50 kJ/mol
Füzyon Isısı:3.263 kJ/mol
Elektriksel İletkenlik:0.116×10⁶/cm ohm
Termal İletkenlik:0.816 W/cmK
Elastisite modülü:14×10³ MPa
Isıl Genleşme Katsayısı:32.1×10⁻⁶ K⁻¹
Yer kabuğundaki bolluk:0.000016%
Deniz suyundaki bolluk:1×10⁻¹¹%
İnsan vücudundaki miktarı:Yok
Manyetiklik:Diyamanyetik
Sertlik:Mohs: 1,2
Kafes Parametresi:4.5981 Å
Kafes Parametresi:
Kafes Parametresi:4.9469 Å

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.