Bağ nedir ne demektir? İlgili atasözleri ve anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Bir üzüm bağı içindeki bağ evi
Üzüm bağı ve bağ evi
 1. Üzerinde üzüm kütükleri dikili toprak parçası: Bağa girdim bağ bulanık.
 2. Çeşitli meyve ağaçlarından oluşmuş bahçe veya arazi: Niğde'nin elma bağları.
 3. Divan edebiyatında ağaçlık, özellikle gül ağaçları dikili yer.
 4. Bir şeyi başka bir şeye ya da bir çok şeyi topluca birbirine tutturmak için kullanılan ip, sicim, tel, şerit gibi herhangi bir nesne.
 5. Demet, bağlam, deste.
 6. İlişki, ilgi.
 7. Kemikleri birbirine bağlamaya, iç organları yerinde tutmaya yarayan lif demeti: Eklem bağı.
 8. Genellikle beşli deste yapılmış mermi, mermi destesi.
 9. Nota yazımında kullanılan ve birkaç görevi olan hafif eğri çizgi.


İlgili atasözleri ve anlamları


İçinde "bağ" sözcüğü geçen atasözleri ve açıklamaları:

 • Bağ babadan, zeytin dededen kalmalı: (atasözünün anlamı) Bağ, bir kuşak geçecek kadar yaşlandıktan sonra bol ürün verir. Zeytinin bol ürün vermesi için hiç olmazsa iki kuşaklık bir zaman geçmelidir.
 • Bağ bayırda, tarla çayırda: Her şey kendisi için en uygun ortamda daha verimli olur.
 • Bağa bak üzüm olsun, yemeye yüzün olsun (bağda izin olsun, üzüm yemeye yüzün olsun): Bir kimse verim beklediği şeyden istediğini alabilmek için gereken harcama ve emekten kaçınmamalıdır.
 • Bağı ağlayanın yüzü güler: Bağ budanırsa dalların budanan yerlerinden ağlıyormuş gibi su damlaları çıkar, ancak budandığı için de bol ve iyi üzüm verir.
 • Bakarsan bağ olur bakmazsan dağ olur: Herhangi bir şey iyi olsun istersen, devamlı olarak onunla ilgilenmelisin.
( 0 soru/yorum )