Cefakar nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Büyük sıkıntılara, üzüntülere katlanmış, eziyet çekmiş, cefalı: Cefakar anam benim, kim bilir ne zorluklarla büyüttün beni.
  2. Eziyet eden: Meğer bu adam benim can düşmanımmış; onun kötülük kaynağı, cefakar birisi olduğunu hiç bilmiyormuşum. (örnek cümle)
  3. Cefakar, asıl anlamı "cefa verici", "eziyet edici" ise de Türkçede çoğunlukla "cefaya katlanabilen" anlamında kullanılır.
( 0 soru/yorum )