Dağar nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Eski görünümlü ağzı geniş toprak küp ve kaplar
Dağar benzeri toprak kaplar
  1. Ağzı yayvan dibi dar toprak kap: Dağarda pişirilen türlünün tadı bir başka oluyor.
  2. Ağzı çok geniş küp.
  3. Küp şeklinde çukur: Oluklar içinde akan yağ, oluk üzerinde bulunan ve dağar adı verilen ufak çukurlar da bir müddet kalır. (Çalışmalar)
  4. İçine öteberi ve yiyecek konulan deri torba (dağarcığın büyüğü).
  5. Miktarı kullanıldığı bölgeye göre değişen eski bir tahıl ölçüsü birimi: Bir dağar buğday.
  6. Dağarcık, bellek, repertuar: Öyle ki bestelerinin klasik Türk musikisi dağarında özel bir yeri vardır. (M. S. Koz). Yusuf 'un söz dağarında tarafsız bir anlam taşıyordu. (İlgili cümle kaynağı: E. Bener)
( 0 soru/yorum )