Edim nedir ne demektir? Kısaca anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Yapılan iş, fiil, eylem, amel: Zira her birey tekrarı olmayan bir olaydır, her edim benzersizdir: Ne daha önce aynısı olmuştur ne de tekrarlanacaktır.
  2. (hukuk) Alacaklının beklediği ve borçlu olanın yapmakla yükümlü olduğu iş. Edimin konusunu bir şey vermek, bir şey yapmak veya bir şey yapmamak (bir şey yapmaktan kaçınmak) oluşturabilir. Her borç ilişkisinde mutlaka edim vardır. Bu edim, borçlu yönünden bakıldığında borç, alacaklı yönünden bakıldığında ise alacak şeklinde görünür. Örneğin terzinin elbise dikme yükümü, borç; müşterinin elbisenin dikilmesini isteme yetkisi alacaktır.
  3. (felsefe) İnsan davranışı.
  4. (psikoloji, mantık) İnsanların karmaşık uyarıcı durumlarla karşılaştıklarında gösterdikleri davranışlardır edim.
  5. Arapçada yaratılışta kullanılan "yeryüzü toprağı" demektir. Adem ismi "edim" den gelmiştir.
  6. Yüz, satıh: Nazil olmuş edim-i arza kamer (Tevfik Fikret).
  7. Tabaklanmış deri, sahtiyan.
( 0 soru/yorum )