Bağış nedir? Bağış yapmak ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Bir bağış kumbarasına küçük bir kırmızı kalp bırakmak
Bağış yapmak
Bağış yapmak eylemi ya da bağışlanan şey. Teberru, hibe eş anlamları.


  • Bağış yapmak: Birisinin bir işine yarayacak bir ihtiyacını giderecek bir şeyi (para, mal, organ, kan vb.) iyilik ve yardım etmek amacıyla karşılıksız vermek.
  • Bağış kampanyası (açmak): Çok sayıda insanın bağış yapmasını amaçlayan kampanya (başlatmak): Organ bağışı, para bağışı, kurban bağışı vb.
  • Bağış makbuzu: Bağış yapana verilen makbuz.
( 0 soru/yorum )