Darülfünun nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
İstanbul Darülfünununun eski siyah beyaz bir resmi
İstanbul Darülfünunu
Darülfünun, eskiden üniversiteye verilen ve bilimler yurdu anlamına gelen isim: Darülfünun talebeleri, Osmanlı toprağının dört bir yanından gelen parlak, memleketlerinde başarılarını ispat etmiş kişilerdi (G. Gökçe). 21.04.1924 tarihinde kabul edilen bir yasa ile İstanbul Darülfünuna bilimsel özerkliğin yanı sıra tüzelkişilik ve yönetsel özerklik verilmiş ve medreselerin adı da fakülte olarak değiştirilmiştir. (M. Adem)

  • Darülfünun emini: Günümüz üniversite rektörü: Darülfünunu Emini ve Medrese Reisi olabilmek için müderris olmak şarttı. (M. T. Hatiboğlu)
( 0 soru/yorum )