Cebri nedir ne demektir? Cebri ile başlayan kelimeler ve anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Cebri, zorla yapılan demektir.

İlgili birleşik kelimeler ve anlamları


  • Cebri icra: (hukuk) Borçların, devlet gücü aracılığıyla ve zorla ödettirilmesi.
  • Cebri ikraz: (iktisat) Karşı tarafın zorlaması ya da oldubittiye getirmesiyle açılan ya da vadesi yenilenmek zorunda kalınan kredi.
  • Cebri istikraz: (iktisat) Tüzel ve gerçek kişilerin faizleri genel faiz düzeyinin altında olan hazine bonolarını ve devlet tahvillerini satın almaya devletçe zorunlu tutulduğu olağanüstü finansman kaynağı.
  • Cebri keşif: (askeri) Düşmanın gücünü anlamak ve onu denemek için bir birliğin saldırıya geçerek yaptığı keşif.
  • Cebri satış: (hukuk) Rehinli ya da icra yoluyla el konulmuş bir malın sahibinin iznine bakılmaksızın alacaklının çıkarına olmak üzere satılması.
  • Cebri tedavül: (iktisat) Altına çevrilebilir nitelik taşımayan kağıt paraların yasa gücüyle geçerli kılınması.
  • Cebri yürüyüş: (askeri) Bir yere kuvvet yetiştirmek ya da bir bölgeyi düşmandan önce ele geçirmek gibi amaçlarla yapılan hızlı yürüyüş.
( 0 soru/yorum )