Dalya nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Pembe dalya (yıldız) çiçeği
Dalya (yıldız) çiçeği
Üst üste dizilmiş taşlarla dalya oynayan çocuklar
Dalya oyunu
  1. Bir şey sayılırken birim alarak alınan sayıya gelince söylenir: Dalya yüz!
  2. (botanik) Bileşikgiller familyasından, anayurdu Meksika olan, çiçekleri çok çeşitli renkte bir süs bitkisi, yıldız çiçeği.
  3. Sayıca yüz, yüze varmak: Bu hep böyle mi oluyor sizin sülalede? Bizim sülalede uzun ömürlülük esastır. Bak bana... Seksen sekiz yaşımdayım. Yorgun bedenim kahpe dünyanın meşakkatine bir müddet daha dayanabilirse belki dalya bile derim.
  4. Çocuk oyunlarında önceden belirlenen bir aşamaya gelme anında söylenen söz.
  5. Eskiden oynanan bir çocuk oyunu. Dalya oyununda herkes sırayla üst üste dizilmiş tahta parçalarını (veya yassı taşları) yıkmaya çalışırdı. Ebe tahtaları tekrar dizip üst üste koyduktan sonra "istop" der ve tüm oyuncular olduğu yerde kımıldamadan dururdu. Ebe de sabit duran oyunculardan birisini ebe yapmak için lastik topla vurmaya çalışırdı.
( 0 soru/yorum )