Cazgır nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Güreş alanında bağıran bir cazgır
Cazgır (Pele Mehmet)
  1. Yağlı güreşte, pehlivanları yüksek sesle seyircilere tanıtan ve özel duayla onları güreş alanına alan sesi güçlü kimse. Geleneksel Türk güreşinde pehlivanları denetleyen, onları güreşe isteklendiren, özelliklerini ve kimliklerini halka duyuran kişiye "cazgır", bazı yerleşme yerlerinde de "salavatçı", "okuyucu", "peşrevci", "meydan şeyhi", "tellal" denmektedir. Pehlivanlar, kendi aralarında güreş hakemi olan cazgır tarafından eşleştirilir. Cazgır pehlivanları kıbleye çevirir. Eli ile sırtlarına yavaşça vurur ve eğilmelerini ister. Pehlivanlar rükuya varır gibi eğilir ellerini dizlerine korlar. Ayrıca güreş başlamadan önce belli bir koşuk okuma geleneği de vardır.
  2. (mecazi) Gürültücü, çenesi kuvvetli: Anlayacağın açıktan tehdit etti beni cazgır kadın. (örnek cümle)
( 0 soru/yorum )