Çalyaka nedir? Çalyaka etmek ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Birdenbire yakasına yapışarak, yakasına yapışıp sıkıca tutarak: Verilen mühlet sona erince mahkeme salonuna girmek ve cebir kullanmak suretiyle vazife halinde bulunan müddeiumumiyi (savcıyı) çalyaka dışarı atmışlar. (H. Amca)


  • Çalyaka etmek: (deyiminin anlamı) Yakasına yapışıp sıkıca tutmak: Kadir odadan dışarı koştu. Çalyaka etmek için dolandırıcının üzerine atıldı. (İlgili cümle kaynağı: H. R. Gürpınar)
( 0 soru/yorum )