Dansitometre nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Kemik dansitometre ölçümünü gösteren çizim
Kemik dansitometre
  1. Dansitometre, film plakaları taşıyan kimselerin karşılaştığı radyasyon dozajını saptamak amacıyla, bu plakalar içindeki filmlerin kararmış bölümlerinin miktarını ölçen araç.
  2. X-ışınları, gama ışınları vb. etkenlerin oluşturdukları izgenin gölge yoğunluğunu ölçmeye yarayan aygıt.
  3. Yoğunluk ölçer.


  • Kemik dansitometre: Kemik yoğunluğu (kalınlığı, dolgunluğu, sağlamlığı) ölçümüdür. Düşük dozda X ışını ve bilgisayar kullanılarak kemik yoğunluğu ölçümü yapılmasıdır. Başka bir deyişle kemiğin kırılganlık riskini belirleyen ölçüm yöntemidir.
( 0 soru/yorum )